Informacje

2020-09-10 16:18

Letus Capital, spółka łącząca działalność z zakresu finansów oraz nowych technologii, kontynuuje proces uzyskania ochrony patentowej oraz przygotowanie do komercjalizacji innowacyjnego systemu zabezpieczeń urządzeń elektrycznych ETOS.

czytaj więcej...
2020-09-10 10:12

HUB4Fintech S.A. (poprzednio CWA S.A.), Spółka notowana na rynku NewConnect, podpisała list intencyjny w sprawie połączenia z MINUTOR Energia Sp. z o.o. działającą w branży OZE. Spółki rozpoczęły prace nad Term Sheet, a jego podpisanie ma nastąpić do 30 października 2020 r.

czytaj więcej...
2020-09-09 10:50

JR HOLDING ASI S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect od 2012 r., dokonała zakupu wszelkich praw do uzyskania patentu na testy zaburzeń smaku COVID-19 za kwotę 1,9 mln zł brutto. Za całość projektu będzie odpowiadała spółka zależna Tastein Sp. z o.o.

czytaj więcej...
2020-09-08 23:28

Boruta-Zachem planuje zmianę rynku na rynek regulowany na przełomie 2020/2021 r. Przeniesieniu notowań nie będzie towarzyszyła emisja akcji. Jednocześnie Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zdecyduje o zmianie nazwy spółki na Hub.Tech S.A., która będzie bardziej odzwierciedlała obecny profil działalności firmy.

czytaj więcej...
2020-09-08 23:14

Należąca w 100% do Grupy Kapitałowej Columbus Energy spółka New Energy Investments przeprowadzi emisję obligacji o łącznej wartości nominalnej 500 mln zł. Celem emisji obligacji jest pozyskanie finansowania na obecne i planowane projekty Grupy Columbus Energy.

czytaj więcej...
2020-09-08 10:04

TopLevelTennis.com S.A. (poprzednio Thunderbolt S.A.), Spółka notowana na rynku NewConnect, zawarła list intencyjny z austriacką spółką VR Motion Learning GmbH & Co KG, zgodnie z którym spółki rozpoczęły negocjacje odnośnie budowy gry tenisowej w technologii VR. Obie spółki rozważają wykorzystanie w grze gwiazd platformy TopLevelTennis oraz chcą prowadzić wspólne działania promocyjne.

czytaj więcej...
2020-09-07 15:05

Grupa AFORTI od ponad 11 lat z sukcesami funkcjonuje na rynku polskim, natomiast od 3 lat jest obecna na rynku rumuńskim. To właśnie m.in. z tym rynkiem związane są najbliższe plany rozwojowe polskiego holdingu finansowego. W celu rozszerzenia działalności na tym rynku, AFORTI Holding przeprowadziło pierwszą emisję obligacji korporacyjnych w Rumunii.

czytaj więcej...
2020-09-07 13:13

Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) zgodził się pożyczyć do 10 mln euro Scope Fluidics - polskiej spółce zajmującej się technologią medyczną, opracowującej innowacyjne produkty z zakresu diagnostyki medycznej.

czytaj więcej...
2020-09-06 14:37

Grupa INC wesprze Genomtec w procesie wprowadzenia akcji na NewConnect. Genomtec chce pozyskać środki od inwestorów na komercjalizację flagowego urządzenia spółki – Genomtec ID. INC, jako autoryzowany doradca, tylko w tym roku wprowadziło na NewConnect cztery spółki. Do końca września tego roku na GPW złożone będą dokumenty kolejnych kilku spółek.

czytaj więcej...
2020-09-03 12:04

Columbus Energy, wiodący dostawca usług na rynku nowoczesnej energetyki, zainwestuje 10 mln EUR w Saule Technologies i obejmie 20% udziałów. Będzie też dystrybutorem produktów firmy oraz licencji na nie na świecie.

czytaj więcej...