Strona Główna

Informacje z rynku

2020-02-24 12:57

CM International notowany na NewConnect, producent nowej generacji urządzeń wykorzystywanych do zabiegów medycyny estetycznej z sukcesem zakończył testy nowego urządzenia pod nazwą Athor. Zostały one przeprowadzone w Hiszpanii wraz z partnerem handlowym CMI. Po wprowadzeniu produktu do sprzedaży CMI zachowa wszelkie prawa do sprzedaży produktu na całym świecie poza rynkiem hiszpańskim.

czytaj więcej...
2020-02-17 18:05

Nestmedic poszerza dostępność telemedycznego systemu do badania dobrostanu płodu Pregnabit w województwie podlaskim. Spółka podpisała umowę, na podstawie której dostarczy mobilne KTG do Szpitala Klinicznego w Białymstoku. Rozpoczęcie współpracy poprzedził program pilotażowy. To kolejna placówka w tym regionie, która oferuje możliwość zdalnego przeprowadzenia badania KTG.

czytaj więcej...
2020-02-14 18:11

W pierwszej połowie lutego br. spółka MBF Group SA zawarła dwie znaczące umowy w zakresie doradztwa biznesowego, pomocy w rozwoju oraz analizy możliwości pozyskania funduszy unijnych. Pierwsza z umów została zawarta z podmiotem z branży finansowej, druga z firmą z działająca na rynku fotowoltaiki i ochrony środowiska.

czytaj więcej...
2020-02-14 17:35

PL Group, notowana na NewConnect spółka wywodząca się z branży motoryzacyjnej, wypracowała w 2019 r. przychody w wysokości 6,43 mln zł, liczone jako suma przychodów netto w kwocie 3,75 mln zł oraz przychodów operacyjnych 2,67 mln zł. EBITDA wzrosła o 130% i osiągnęła wartość 4,15 mln zł. Z kolei zysk netto, w porównaniu z 2018 r., zwiększył się o 275% osiągając wartość 3,17 mln zł.

czytaj więcej...
2020-02-14 13:16

Spółka CM International S.A., notowana na NewConnect, producent nowej generacji urządzeń wykorzystywanych do zabiegów medycyny estetycznej zaprezentował wyniki za czwarty kwartał 2019 r. Osiągnięte wyniki były dla CMI najlepszymi w historii. Dzięki realizacji zamówień z projektu Niemcy i projektu Hiszpania, po czterech kwartałach Spółka wypracowała 18,19 mln zł, tj. więcej o 42,2 proc. rdr.

czytaj więcej...
2020-02-14 12:13

Na koniec grudnia 2019 r. Spółka miała już prawie 10 mln zł przychodów, a wynik netto po dwóch kwartałach osiągnął rekordowy poziom wyniku rocznego z 2018/2019 r. Konsekwentnie powiększamy portfel zleceń o kolejne projekty generalnego wykonawstwa i w formule ESCO.

czytaj więcej...
2020-02-14 11:58

Geotrans S.A, wiodący podmiot zajmujący się gospodarką odpadową, w 2019 roku niemal podwoił skalę przychodów do 28,4 mln zł przy ponad dziesięciokrotnym wzroście zysku operacyjnego do 9 mln zł. Spółka widzi rosnący popyt na usługi zagospodarowania odpadów ze strony kolejnych jednostek samorządowych oraz wytwórców odpadów, wynikający m.in.

czytaj więcej...
2020-02-11 00:30

InventionMed – technologiczna spółka z branży medycznej, zmierzająca na główny rynek GPW, dostała dotację w kwocie 253 tys. zł w ramach programu „Go To Brand” Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Udział w projekcie umożliwi promocję flagowego produktu spółki – symulatora medycznego TutorDerm na rynkach zagranicznych – m. in.

czytaj więcej...
2020-02-10 21:07

SkinWallet, platforma do handlu dobrami cyfrowymi w grach wideo, pozyskała finansowanie na dalszy rozwój. Ofertę prywatną o wartości 3,4 mln zł prowadził Dom Maklerski INC. Spółka chce w tym roku zadebiutować na NewConnect.

czytaj więcej...
2020-02-07 11:57

Surfland Systemy Komputerowe S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect od sierpnia 2011 r., działająca w branży IT, dokonała wyboru opcji strategicznej polegającej na połączeniu Emitenta z innym podmiotem w drodze przejęcia przez ten podmiot, po uprzednim wydzieleniu podstawowej działalności do nowo powołanej spółki. W grudniu ub. roku SSK S.A.

czytaj więcej...

Wywiady

2019-05-20 16:13

PLM


Z Mariuszem Nowakiem, Prezesem Zarządu Spółki Polman S.A., o profilu działalności, historii Spółki, konkurencji w branży i wynikach finansowych, rozmawia Artur Górski z serwisu NewConnector.pl:


2019-05-09 19:38

ISG


Z Beatą Glinką, Prezesem Zarządu Spółki Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych S.A., o segmentach biznesowych, rozwoju spółki Medical Apartments oraz o pozyskaniu inwestora finansowego, rozmawia Artur Górski z serwisu NewConnector.pl:


2019-05-07 09:36

EPR


Z Wojciechem Trawińskim, Prezesem Zarządu Spółki Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych EKOPARK S.A., o debiucie na rynku NewConnect, celach emisyjnych, strategii rozwoju i branży budownictwa, rozmawia Artur Górski z serwisu NewConnector.pl:


2019-03-20 17:08

PRO-LOG


Z Remigiuszem Zdrojkowskim, Członkiem Zarządu Spółki PRO-LOG S.A., o profilu działalności, wynikach finansowych i polityce dywidendowej, rozmawia Artur Górski z serwisu NewConnector.pl:


2019-02-26 10:03

MODE


Z Rafałem Stepiukiem, Prezesem Zarządu Spółki MODE S.A., o przedmiocie działalności, oferowanych produktach i usługach, strukturze sprzedaży oraz o rozwoju technologicznym, rozmawia Artur Górski z serwisu NewConnector.pl: