Informacje

2022-01-14 12:38

Eco5tech SA, która zajmuje się projektowaniem i nadzorami w sektorze budownictwa i implementacją projektowo-wykonawczą innowacyjnych rozwiązań w zakresie PropTech („Property Technology”) zadebiutowała na małym parkiecie GPW - rynku NewConnect. Łącznie do obrotu na NewConnect zostało wprowadzonych 4.400.000 akcji serii B i C.

czytaj więcej...
2022-01-14 10:55

Columbus Energy S.A., wiodący dostawca usług na rynku nowoczesnej energetyki, opublikował raport miesięczny za grudzień 2021 r. Spółka w raportowanym okresie osiągnęła przychody z podstawowej działalności na poziomie 65,7 mln zł (wzrost o 3,6 mln zł m/m), co przełożyło się na zainstalowaną moc 14,3 MW.

czytaj więcej...
2022-01-12 09:10

Grupa Hub.Tech, opracowująca ekologiczne i biotechnologiczne rozwiązania, opublikowała szacunkowe wyniki sprzedażowe spółki zależnej Onlybio.life za IV kwartał. Firma odnotowała rekordowe kwartalne przychody ze sprzedaży w historii swojej działalności w wysokości 27 mln PLN, co oznaczało dynamikę wzrostu o ponad 74 proc. w stosunku do III kwartału 2021 r.

czytaj więcej...
2022-01-10 16:43

Kierowany przez Januarego Ciszewskiego, przedsiębiorcę i inwestora giełdowego, fundusz JR HOLDING ASI S.A. dokonał kolejnej inwestycji. Za 5,4 mln zł JR HOLDING obejmie udziały stanowiące docelowo 15% kapitału zakładowego PLANTALUX. Pozyskane fundusze zostaną przeznaczone na realizację projektów rozwojowych spółki. Jest to pierwsza zrealizowana w nowym roku inwestycja.

czytaj więcej...
2022-01-10 12:24

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie wyznaczyła dzień debiutu Eco5tech SA na rynku NewConnect. Pierwszy dzień notowań akcji Eco5tech został wyznaczony na piątek 14 stycznia br. Spółka, która wkrótce zadebiutuje na małym parkiecie zajmuje się projektowaniem w sektorze budownictwa i implementacją projektowo-wykonawczą innowacyjnych rozwiązań w zakresie PropTech („Property Technology”).

czytaj więcej...
2022-01-04 10:00

Sunday Energy S.A., dostawca rozwiązań z rynku OZE złożył Dokument Informacyjny na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. Zarząd spodziewa się debiutu na rynku NewConnect wiosną br., któremu nie będzie towarzyszyć emisja akcji.

czytaj więcej...
2022-01-04 08:46

Eco5tech SA zajmująca się projektowaniem w sektorze budownictwa i implementacją projektowo-wykonawczą innowacyjnych rozwiązań w zakresie PropTech („Property Technology”), zawarła umowę z Województwem Kujawko-Pomorskim na dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 2,37 mln zł projektu, w ramach którego zostanie opracowany innowacyjny system analizy epidemiologicznej w

czytaj więcej...
2022-01-03 13:28

Noctiluca, dynamicznie rozwijająca się spółka technologiczna z branży wyświetlaczy złożyła wniosek o wprowadzenie akcji do obrotu na rynku NewConnect do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Spółka planuje debiut w pierwszej połowie 2022 roku.

czytaj więcej...
2021-12-31 12:08

JR HOLDING ASI S.A. poinformowała o objęciu akcji Healthnomic S.A., które stanowić będą 17% kapitału zakładowego spółki. Kwota inwestycji wyniosła 1,1 mln zł. Healthnomic to spółka zajmująca się wykorzystaniem technologii Deep Learning oraz Artificial Intelligence w telemedycynie. Łączy medycynę z informatyką, aby pomóc pacjentom, ich rodzinom i lekarzom.

czytaj więcej...
2021-12-30 09:45

JR HOLDING ASI S.A. poinformowała o objęciu 2.330 akcji serii D LasterTec S.A., stanowiących nieco ponad 21% udziału w kapitale, za łączną kwotę 6,9 mln zł. Oznacza to kontynuowanie procesu realizacji inwestycji, która została zainicjowana podpisaniem listu intencyjnego w marcu b.r. Transakcja zapewni spółce fundusze na dalszy rozwój działalności.

czytaj więcej...