Informacje

2020-08-05 19:08

Letus Capital, spółka działająca w obszarze finansów, nowych technologii oraz fotowoltaiki, zamierza przejść na Główny Rynek Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Zgodnie z uchwałą zarządu spółki decyzję o przejściu podejmie najbliższe Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

czytaj więcej...
2020-08-05 16:07

Najbliższe Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 1 września br. zdecyduje o przeniesieniu notowań spółki na głowy parkiet oraz o uchwaleniu programu motywacyjnego dla pracowników.

czytaj więcej...
2020-08-03 13:48

Letus Capital, notowana na warszawskiej giełdzie spółka działająca w obszarze finansów, nowych technologii oraz fotowoltaiki, podpisała umowę licencyjną na korzystanie z innowacyjnego głosowego wyłącznika bezpieczeństwa. Projekt będzie realizowany we współpracy z Softblue, z którym Letus Capital równolegle podpisał stosowną umowę.

czytaj więcej...
2020-08-03 09:14

Columbus Energy, największy dostawca fotowoltaiki w Polsce, rozpoczyna sprzedaż pomp ciepła z dotacją Czyste Powietrze oraz magazynów energii.

czytaj więcej...
2020-07-31 16:25

27 sierpnia 2020 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NWAI Domu Maklerskiego S.A. zadecyduje o powołaniu w skład Rady Nadzorczej Filipa Paszke. Filip Paszke ma blisko 25-letnie doświadczenie na rynku kapitałowym. W swojej karierze pełnił funkcję m.in.

czytaj więcej...
2020-07-31 14:43

Skinwallet, platforma do handlu dobrami cyfrowymi w grach wideo, notuje ciągły wzrost zainteresowania. Liczba aktywnych użytkowników korzystających z platformy w czerwcu wzrosła aż o 300 procent rok do roku, natomiast łączna liczba użytkowników platformy w I półroczu br. była o 150 procent wyższa niż w całym 2019 roku.

czytaj więcej...
2020-07-31 13:00

Ovid Works, warszawskie studio gamingowe łączące opowiadanie historii z interaktywną rozrywką, zadebiutował dziś na rynku NewConnect. Ze względu na duże zainteresowanie inwestorów, notowania akcji są równoważone, aktualnie TKO (Teoretyczny Kurs Otwarcia) wynosi 7,70 zł za akcję, co oznaczałoby wzrost kursu o ponad 300 proc. względem kursu odniesienia. Ovid Works jest 373.

czytaj więcej...
2020-07-31 10:29

Berg Holding S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect, powzięła informację od spółki zależnej Farmy Fotowoltaiki S.A. o zawarciu przez nią umowy ramowej z Solar Energy S.A. Jej przedmiotem jest dostarczanie gotowych projektów, projektów w fazie wstępnej oraz wspólnej realizacji budowy farm fotowoltaicznych.

czytaj więcej...
2020-07-30 09:09

BioMaxima S.A., notowany na NewConnect polski producent podłoży mikrobiologicznych, systemów do oznaczania lekowrażliwości, a także dystrybutor odczynników oraz sprzętu do diagnostyki in vitro, wypracowała na poziomie jednostkowym ponad 3,03 mln zł zysku netto w drugim kwartale 2020 roku. Przychody netto ze sprzedaży wzrosły w tym okresie do blisko 16,1 mln zł.

czytaj więcej...
2020-07-29 11:10

Ovid Works, niezależne studio gamingowe z Warszawy łączące opowiadanie historii z interaktywną rozrywką, jest o krok od debiutu na rynku NewConnect. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie zatwierdziła Dokument Informacyjny spółki oraz wyznaczyła pierwszy dzień notowań. Debiut na warszawskiej giełdzie odbędzie się 31 lipca br.

czytaj więcej...