COLUMBUS rozpoczyna współpracę z PERN

Największy krajowy operator logistyki naftowej – PERN S.A. skorzysta z usług Columbus Energy w zakresie fotowoltaiki. Pierwszym zadaniem Columbusa jest uzyskanie warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej dla instalacji fotowoltaicznych dla 9 baz paliw i ropy należących do PERN.

O swoich działaniach, umożliwiających wybudowanie instalacji fotowoltaicznych w wybranych bazach ropy naftowej i paliw, spółka PERN informowała kilkukrotnie. W wyniku wygranego przetargu, Columbus Energy został partnerem Spółki w obszarze przygotowania koncepcji budowy instalacji fotowoltaicznych, które zostaną zamontowane na terenie 9 wytypowanych do tego etapu baz paliw i ropy naftowej.

- Naszym głównym zadaniem na obecnym etapie współpracy jest sporządzenie koncepcji budowy instalacji fotowoltaicznej oraz pozyskanie wszelkich wymaganych zgód, pozwoleń i decyzji, niezbędnych do uzyskania warunków przyłączenia instalacji fotowoltaicznej do sieci elektroenergetycznej. Jest to bardzo złożony proces z uwagi na obowiązujące prawo oraz wymogi związane z uzyskaniem decyzji środowiskowych - tłumaczy Sebastian Lorenz, dyrektor sprzedaży obszaru public Columbus Energy S.A.

To już kolejna umowa podpisana w 2022 r. z PERN. Na tym etapie Columbus przygotowuje analizę możliwości wybudowania instalacji fotowoltaicznych we wskazanych przez PERN lokalizacjach. Do końca bieżącego roku PERN zamierza też uruchomić na dachu centrali w Płocku i terenach zielonych wokół budynku instalacje fotowoltaiczne, które będą generowały zieloną energię na potrzeby biurowca.

źródło: Columbus Energy