Wywiad z Adamem Dziedzicem - Prezesem Zarządu Spółki Presto S.A.

PST


Z Adamem Dziedzicem, Prezesem Zarządu Spółki Presto S.A., o wynikach finansowych, planach rozwoju, ekspansji zagranicznej oraz o emisji akcji, rozmawia Artur Górski z serwisu NewConnector.pl:


Artur Górski: Został Pan powołany na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki Presto S.A. w dniu 31.05.2016 r. Jakie cele, zarówno krótkoterminowe, jak i długoterminowe, zamierza Pan osiągnąć ze Spółką?

Adam Dziedzic: Przede wszystkim nastawiamy się na innowacyjność. Będzie to skutkowało rozwojem Spółki i stworzy nam możliwość podjęcia współpracy z dużymi sieciami handlowymi w całej Polsce.


A.G.: Czy planowana jest zmiana Strategii Rozwoju?

A.D.: Firma rozwija się w dobrym kierunku i jest rozpoznawalna na rynku w Polsce. Planujemy jej dalszy rozwój w kierunku stosowania do naszych produktów najnowocześniejszych materiałów.


A.G.: Jak oceniłby Pan wyniki finansowe Spółki w 2015 r.? W jaki sposób udało jej się tak znacząco zwiększyć przychody?

A.D.: Jak wiemy rynek budowlany nieustannie się rozwija i daje nowe perspektywy dla przedsiębiorstw takich jak Presto. Przez cały okres działalności udoskonalaliśmy technologie, dzięki czemu nasze produkty cieszą się zaufaniem wśród klientów i wykonawców budowlanych. Przekłada się to bezpośrednio na wyniki finansowe Spółki.


A.G.: W 1 kw. 2016 r. utrzymali Państwo wzrost sprzedaży i obniżyli stratę netto. Jakie są perspektywy na kolejne kwartały?

A.D.: Dzięki podpisaniu umów z grupą PSB, w skład której wchodzi ok. 450 hurtowni budowlanych oraz z firmą SIG dysponującą ponad 50 dużymi składami budowlanymi, odnotowujemy wzrost sprzedaży. W związku z tym dalsze perspektywy finansowe Presto na kolejne kwartały są bardzo obiecujące.


A.G.: Czy realizacja prognoz finansowych przez Presto S.A. pozostaje niezagrożona?

A.D.: Zdecydowanie tak - liczymy na większe przychody oraz zyski.


A.G.: Jak rozwija się współpraca z Grupą Polskie Składy Budowlane S.A.? Jaki jest jej wpływ na Państwa wyniki finansowe?

A.D.: Współpraca z PSB trwa od niedawna i trudno ocenić w tej chwili, jaki będzie ona miała wpływ na nasze wyniki finansowe. Nie ukrywam, że wiążemy z nią olbrzymie nadzieje. Współpraca układa się dobrze, więc liczymy na znaczące korzyści w postaci poprawy wyników finansowych Spółki.


A.G.: Które grupy produktów mają aktualnie największy udział w Państwa przychodach? Czy planowane jest dalsze rozszerzanie asortymentu?

A.D.: Ożywienie w budownictwie wielorodzinnym spowodowało, że największy udział w naszych przychodach ma produkcja kominów systemowych, a także kanałów wentylacyjnych. Z uwagi na ciągle rozpoczynające się nowe inwestycje budowlane przewidujemy dalszy wzrost zainteresowania naszymi produktami.


A.G.: Na jakim etapie znajdują się złożone wnioski o dofinansowania ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej?

A.D.: Brakujący punkt w ocenie naszego wniosku o dofinansowanie spowodował jego odrzucenie. Po merytorycznej analizie wniosek zostanie ponownie złożony w jak najszybszym terminie. W naszej ocenie wniosek ten dotyczy produktu, który jest nowoczesny i jego dofinansowanie jest korzystne dla branży budowlanej.


A.G.: Podczas ostatniego ZWZA Spółki podjęta została Uchwała w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego z zachowaniem prawa poboru dla dotychczasowych Akcjonariuszy. Na co przeznaczone zostaną pozyskane środki?

A.D.: Pozyskane środki chcemy przeznaczyć na budowę fabryki rur kominowych z bazaltu w Janowie Lubelskim. Wartość tej inwestycji szacowana jest na 10,5 mln zł. Pozostałe środki będą wykorzystane na dalszy rozwój firmy.


A.G.: Jak przebiega rozwój spółek zależnych wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Presto S.A.?

A.D.: Jesteśmy na etapie podpisania umowy z Politechniką Warszawską obejmującej współpracę nad badaniami nowych i innowacyjnych produktów, które będą produkowane z tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu. Czekamy na odpowiedź w sprawie możliwości otrzymania dotacji z funduszy unijnych. Środki te chcielibyśmy wykorzystać między innymi na badania innowacyjnej, betonowo-siarkowej mieszanki, która pomoże nam obniżyć koszty produkcji kominów.


A.G.: W tym roku nie wypłacą Państwu dywidendy z osiągniętego w 2015 r. zysku. A jak będzie w kolejnych latach?

A.D.: W tym roku nie wypłaciliśmy dywidendy, ponieważ środki te chcemy zainwestować w dalszy rozwój Spółki - otworzyć nowe oddziały i zwiększyć nasze zatrudnienie. Natomiast w przyszłym roku planujemy wypłatę dywidendy Akcjonariuszom.


A.G.: Czy mógłby Pan ocenić konkurencję w branży, w której działa Spółka? Co należy zaliczyć do przewag konkurencyjnych Presto S.A.?

A.D.: Spółka jest obecna na rynku od ponad 10 lat. W tej branży najbardziej znana jest firma Schiedel, ale w bezpośrednim porównaniu jesteśmy bardziej konkurencyjni cenowo, z zachowaniem bardzo wysokiej jakości naszych produktów. Jeżeli uda nam się zbudować nowoczesną fabrykę z pozyskanych środków to konkurencja w branży nie będzie dla nas zagrożeniem. Co więcej, inne podmioty z naszego sektora będą mogły stać się naszymi odbiorcami.


A.G.: W którym kierunku będzie ewoluował rynek budowlany w Polsce i jak należy reagować na te zmiany?

A.D.: Perspektywy dla rynku budowlanego w Polsce wyglądają obiecująco, również z uwagi na znaczące dotacje z funduszy Unii Europejskiej. Branża budowlana w Polsce to wciąż jeszcze niewyeksploatowany rynek, który cały czas stabilnie się rozwija. Presto dynamicznie reaguje na zapotrzebowanie rynku poprzez zastosowanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych w swoich produktach.


A.G.: Czy chcą Państwo zwiększać swoją obecność na rynkach zagranicznych? Jeśli tak, to na których?

A.D.: Rozważamy możliwość nawiązania współpracy z kontrahentami z obszaru Unii Europejskiej. Obecnie trwają rozmowy z partnerami biznesowymi ze Słowacji i Litwy w sprawie utworzenia tam nowych oddziałów firmy.


A.G.: Które źródła finansowania są obecnie najciekawszymi dla takich przedsiębiorstw jak Presto S.A.?

A.D.: W chwili obecnej korzystamy ze wsparcia finansowego pochodzącego ze środków z funduszy Unii Europejskiej i uważam, że jest to bardzo korzystne dla Spółki.


A.G.: Czy Spółka rozważała pozyskanie kapitału na rozwój poprzez emisję obligacji?

A.D.: Na chwilę obecną nie przewidujemy emisji obligacji.


A.G.: Czy dobre Relacje Inwestorskie ułatwiają dzisiaj Emitentom budowanie zaufania do siebie i tym samym zwiększają ich wartość rynkową?

A.D.: Tak, zaufanie budowane poprzez efektywne Relacje Inwestorskie i skuteczną komunikację z inwestorami jest kluczowe dla rozwoju spółek giełdowych.


A.G.: Bardzo dziękuję za rozmowę.


PST
Adam Dziedzic, Prezes Zarządu Spółki Presto S.A.