Wywiad z Adamem Dziedzicem - Prezesem Zarządu Spółki Presto S.A.

PST


Z Adamem Dziedzicem, Prezesem Zarządu Spółki Presto S.A., o realizacji strategii rozwoju, rozbudowie sieci handlowej, dotacjach unijnych oraz o emisji akcji z zachowaniem prawa poboru, rozmawia Artur Górski z serwisu NewConnector.pl:


Artur Górski: Jak przebiega obecnie realizacja planu rozwoju Presto S.A.?

Adam Dziedzic: Bardzo dobrze od kiedy zmieniliśmy rejony, handlowcy mogą szybciej docierać do klientów. Dzięki temu plany sprzedażowe są realizowane w ponad 100%.


A.G.: Jakie istotne zmiany w funkcjonowaniu Spółki udało się Panu wdrożyć od czasu objęcia stanowiska Prezesa Zarządu?

A.D.: Zrobiłem restrukturyzację rejonów handlowych i tak jak wspomniałem mają oni bliżej do klientów. Zatrudniony został również nowy dyrektor handlowy z wieloletnim stażem z branży budowlanej. Podpisaliśmy także nowe umowy handlowe ze składami budowlanymi oraz z sieciami handlowymi.


A.G.: Opublikowali Państwo w poprzednim tygodniu raport kwartalny za 2 kw. 2016 r. Czy wypracowane wyniki były zgodne z oczekiwaniami?

A.D.: Tak, osiągnięte wyniki finansowe są dla nas satysfakcjonujące. Jednakże druga połowa jest zawsze lepsza.


A.G.: Jakie są Pana oczekiwania wobec drugiego półrocza tego roku? Czy prowadzone działania przełożą się na wzrost przychodów i zysków?

A.D.: Tak - wrzesień i październik zawsze były dobrymi miesiącami, jeśli chodzi o poziom naszej sprzedaży.


A.G.: Jak ocenia Pan możliwość wykonania przez Presto S.A. prognoz finansowych na 2016 r.?

A.D.: Uważam, że po wszystkich zmianach oraz nowych umowach handlowych jesteśmy spokojni o wykonanie o prognoz finansowych.


A.G.: Na czym polegają programy motywacyjne i promocyjne dla wykonawców oraz handlowców? Kiedy ich wprowadzenie będzie miało odzwierciedlenie w wynikach finansowych Spółki?

A.D.: Programy mają na celu związanie wykonawców z firmą Presto w formie punktów, które potem wymieniają na profesjonalne narzędzia do budowy kominów. Mamy dla nich także szereg szkoleń, które podnoszą kwalifikacje. Myślę, że efekty tych działań będą widoczne dopiero na wiosnę przyszłego roku.


A.G.: Czy kooperacja z Grupą Polskie Składy Budowlane S.A. jest realizowana zgodnie z założeniami i przynosi Państwu wymierne korzyści?

A.D.: Oczywiście, nasza współpraca jest bardzo krótka, ale już zanotowaliśmy duże zainteresowanie jeśli chodzi o nasze produkty i zwiększyła się sprzedaż.


A.G.: Jak wyglądają plany Presto S.A. w zakresie dalszej rozbudowy sieci handlowej?

A.D.: W tej chwili rozmawiamy z 2 dużymi partnerami na rynku budowlanym, ale jest jeszcze za wcześnie, żeby o tym rozmawiać. Konkurencja cały czas nas obserwuje. Mamy zatrudnionych kilku handlowców, którzy cały czas podpisują nowe umowy.


A.G.: Czy planowana jest ekspansja na rynki zagraniczne? Jeśli tak, to które kraje i regiony wydają się być najciekawszymi pod względem biznesowym?

A.D.: Firma Presto S.A. chce wejść na rynki zagraniczne takie jak Litwa, Łotwa, Estonia oraz Czechy i Słowacja. Mamy także plany wejścia na rynek niemiecki, który jest bardzo wymagający, ale nasz produkt jest bardzo dobrej jakości i nie mamy się czego wstydzić.


A.G.: Kiedy Spółka może otrzymać odpowiedź na złożone odwołanie w sprawie negatywnej oceny z PARP projektu „Implementacja wyników prac badawczo-rozwojowych dotyczących sposobu wytwarzania przewodów (rur) kominowych z bazaltu”?

A.D.: Myślę, że jest to tylko formalność i otrzymamy tą dotację. Dostaliśmy pismo, że nasz produkt jest innowacyjny. Trafiło to do zagranicznych ekspertów i odpowiedź powinniśmy otrzymać w ciągu dwóch miesięcy.


A.G.: Z kolei kiedy spodziewają się Państwo oceny merytorycznej projektu „Opracowanie innowacyjnej mieszanki betonowej na bazie kruszywa bazaltowego, cementu i nanododatków polimerowych”, który otrzymał już pozytywną ocenę formalną z NCBiR?

A.D.: Myślę, że ze względu na okres wakacyjny odpowiedź przyjdzie we wrześniu.


A.G.: Czy spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej mają określoną strategię rozwoju?

A.D.: Tak, wszystkie spółki współpracują ze sobą w celu zwiększenia sprzedaży i wprowadzenia na rynek polski, jak i europejski, nowych oraz innowacyjnych produktów. Warto też dodać, że spółki wystąpiły o dotacje m.in. na pustak ciepły o bardzo małej przenikalności ciepła. Podpisana została także umowa z Politechniką Warszawską odnośnie petopianu - recyklingu butelek plastikowych, z którego powstaje materiał podobny do styropianu, który jednak dwukrotnie lepiej zachowuje ciepło.


A.G.: Jakie aktywności są podejmowane w celu umacniania pozycji rynkowej podmiotów z Grupy Kapitałowej?

A.D.: Spółki złożyły wnioski o dotacje oraz podpisały różne istotne umowy jak np. ta z Politechniką Warszawską. Pozwolą one na ich dalszy rozwój.


A.G.: Jak kształtują się Pana zdaniem perspektywy dla branży budowlanej w Polsce i jak może to wpłynąć to na wyniki finansowe Spółki?

A.D.: Od 2 lat notujemy wzrost sprzedaży w zarówno w Presto S.A., jak i w całej Grupie Kapitałowej. Myślę, że wzrost w budownictwie będzie się utrzymywał w najbliższych latach.


A.G.: Presto S.A. przeprowadza obecnie emisję z zachowaniem prawa poboru dla dotychczasowych Akcjonariuszy. Jakie cele emisyjne jej przyświecają?

A.D.: Pozyskane środki chcemy przeznaczyć na wkład własny pod budowę fabryki w Janowie Podlaskim, która będzie produkować wyroby z bazaltu, nowoczesne systemy kominowe oraz na dalszą realizację strategii rozwoju Spółki.


A.G.: Czy rynek NewConnect jest dzisiaj efektywnym źródłem do pozyskiwania kapitału?

A.D.: Tak, bowiem dzięki niemu spółki mogą pozyskiwać środki na realizowanie nowych projektów inwestycyjnych.


A.G.: Bardzo dziękuję za rozmowę.


PST
Adam Dziedzic, Prezes Zarządu Spółki Presto S.A.