TRIGGO rozpoczyna publiczną emisję akcji o wartości do 6,3 mln zł

Triggo S.A. - spółka odpowiedzialna za stworzenie innowacyjnego pojazdu elektrycznego, który jako pierwszy na świecie skutecznie łączy w sobie zalety samochodu osobowego i jednośladu i jest odpowiedzią na globalny problem zakorkowanych miast i brak miejsc parkingowych - rozpoczęła ofertę publiczną akcji nowej emisji, które zamierza wprowadzić na NewConnect. Podwyższenie kapitału nastąpi poprzez emisję nie więcej niż 45 500 akcji na okaziciela serii C7 w cenie maksymalnej 138 zł. Zapisy będą prowadzone w dniach 27 kwietnia - 5 maja, a pozyskane środki zostaną dedykowane realizacji produkcji pilotażowej, prac nad wdrożeniem produkcji seryjnej oraz finansowaniu dalszych badań rozwojowych. Koordynatorem Oferty publicznej akcji jest Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska.

Triggo jest polskim, innowacyjnym i w pełni elektrycznym pojazdem, który dzięki swojej unikatowej konstrukcji łączy zalety wysokiej mobilności i łatwości parkowania jednośladów z bezpieczeństwem i komfortem samochodów miejskich. Dzięki opatentowanej konstrukcji przedniego zawieszenia o zmiennej geometrii, Triggo może złożyć przednie koła redukując tym samym szerokość pojazdu z 148 cm do 86 cm, co pozwala przejechać przez napotkany korek oraz zaparkować na niewielkiej przestrzeni. Zmiana trybu jazdy odbywa się za pośrednictwem przycisku i z punktu widzenia kierowcy jest procesem nieodczuwalnym. Projekt jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie w zakresie przyszłościowych usług współdzielenia środków transportu oraz elektromobilności na największych metropolitarnych rynkach świata.

- Z satysfakcją prezentujemy memorandum informacyjne i rozpoczynamy proces IPO, będący ostatnią prostą przed debiutem spółki na rynku publicznym NewConnect. Wierzymy, że pozyskane środki okażą się katalizatorem dalszej budowy wartości projektu Triggo i pozwolą zrealizować kluczowe cele, poprzedzające wdrożenie seryjnej produkcji i komercjalizację. Chcemy zaoferować inwestorom możliwość partycypacji w naszym ambitnym przedsięwzięciu, zmierzającym do zostania polskim globalnym brandem w miejskiej e-mobilności. Rozwiązuje ono efektywnie dwa kluczowe problemy obecne w każdym mieście - korki i dostępność miejsc parkingowych - mówi Rafał Budweil, Prezes Zarządu Triggo S.A.

Przedmiotem Oferty Publicznej jest nie mniej niż 1 i nie więcej niż 45 500 akcji zwykłych, na okaziciela, serii C7 o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja. Zapisy będzie przyjmował Koordynator Oferty Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska. Wszystkie istniejące akcje spółki oraz nowo emitowane akcje serii C7 mają w intencji Zarządu Triggo być wprowadzone do obrotu na rynku NewConnect.

Spółka identyfikuje trzy cele emisyjne. Pierwszy opiewający na kwotę do 3,4 mln zł dotyczy nakładów na produkcję pilotażową. Pojazdy Triggo zostaną poddane testom na drogach publicznych. Egzemplarze serii pilotażowej zostaną udostępnione do testowania partnerom pilotażu ulokowanym w Singapurze, w Wielkiej Brytanii, oraz w Europie. Bezpośrednim celem wdrożenia pilotażowego będzie przetestowanie pojazdów w warunkach realnej eksploatacji, zebranie opinii kierowców testowych i ujawnienie ewentualnych „chorób wieku dziecięcego” produktu. Produkcja pilotażowa odbędzie się w zakładach AMZ Kutno, wiodącego polskiego podmiotu z branży automotive, zajmującego się od ponad 20 lat projektowaniem, modyfikacją oraz produkcją pojazdów do zastosowań specjalnych, dostarczając środki transportu służbom cywilnym, mundurowym, bankom itd.

Drugi cel emisyjny dotyczy zakończenia prac (rozpoczętych z końcem 2020 roku) w zakresie uzyskania homologacji europejskiej L7e-CP oraz opracowania wersji homologacyjnej L5. Zakładane wydatki kształtują się na poziomie do 1,5 mln zł. Opracowanie wersji L5 poza rynkami europejskimi pozwoli także na użytkowanie Triggo w takich lokalizacjach jak Singapur, bądź większość Stanów w USA. Trzecim celem emisyjnym w wys. do 1 mln zł jest przygotowanie wdrożenia produkcyjnego. Planowane jest ono w Polsce w oparciu o istniejące zasoby produkcyjne i wyspecjalizowanych podwykonawców, lub przy użyciu zbudowanej od podstaw infrastruktury spółki.

- Koncepcja pojazdu Triggo wpisuje się w aktualne trendy na światowym rynku mobilności miejskiej. Obejmują one zjawiska takie jak stopniowe wypieranie samochodów o napędzie spalinowym przez pojazdy elektryczne, zastępowanie samochodów posiadanych na własność przez znacznie efektywniejsze rozwiązanie w postaci pojazdów wynajmowanych za pomocą aplikacji. Statystyki wykorzystania pojazdów w sieciach MaaS jednoznacznie wskazują, że niewielkie pojazdy dwuosobowe takie jak Triggo mogą generować znacząco większy ruch, a tym samym wyższe przychody operatora niż „pełnowymiarowe” samochody - wskazuje Rafał Budweil. - Dzięki zastosowanym w Triggo rozwiązaniom, takim jak m.in. w pełni cyfrowe sterowanie Drive-by-wire (DWB), pojazd jest gotowy do realizacji wymagań stawianych przez rodzący się sektor pojazdów autonomicznych. To z kolei ma fundamentalne znaczenie dla radykalnego wzrostu rentowności modelu biznesowego MaaS. pojazdu m.in. w zakresie systemów przebazowania pojazdów, czy wsparcia w jeździe przez korek po możliwość wezwania pojazdu pod wskazany przez użytkownika adres.

Głównymi odbiorcami pojazdów Triggo będą operatorzy platform usług automatycznego wynajmu środków transportu w ramach szeroko pojętego rynku Mobility-as-a-Service (MaaS). Drugim źródłem przychodów będzie świadczenie usług MaaS w obrębie własnych platform zlokalizowanych w najatrakcyjniejszych komercyjnie metropoliach. Ponadto, jako właściciel praw niematerialnych do produktu, Triggo S.A. może udzielać licencji na wdrażanie produkcyjne i sprzedaż swoich produktów - szczególnie na odległych i trudnych do bezpośredniego zaadresowania rynkach. Przychody z opłat licencyjnych stanowią trzecie główne źródło przychodu Triggo S.A.

źródło: InnerValue Investor Relations