Styczeń na rynku NewConnect

W styczniu na NewConnect pojawiło się 5 nowych spółek, które pozyskały w sumie 21,4 mln PLN kapitału.

Indeks NewConnect w pierwszym miesiącu 2013 roku zanotował wzrost o 1,41% w stosunku do wartości indeksu na koniec grudnia ubiegłego roku. Jak możemy zauważyć na wykresie, indeks znacznie się wahał, jednak po solidnym dołku powędrował on w górę. Przeciwny kierunek obrał WIG20, który stracił w styczniu 3,49%. Przy niedużych wahaniach indeksy te nie są skorelowane, ale uważamy że długookresowo ich trendy są podobne.

Pełna treść raportu wraz z tabelarycznym opracowaniem debiutujących spółek znajduje się w załączonym pliku.

Opracowanie: Progress Holding

ZałącznikWielkość
raport_01_2013.pdf739.71 KB