ŚLĄSKIE KAMIENICE zakończyły 2019 rok bardzo wysokim zyskiem

Śląskie Kamienice S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect, zanotowała ponad 2,1 mln zł zysku netto w 2019 r. przy przychodach netto ze sprzedaży na poziomie 22,8 mln zł. Spółka planuje nadal kupować kolejne budynki, wejść na rynek łódzki oraz rozszerzyć działalność o obszar deweloperski.

Emitent wypracował w 2019 r. zysk netto w wysokości ponad 2,1 mln zł, a jego przychody netto ze sprzedaży przekroczyły 22,8 mln zł. Wartość aktywów Śląskie Kamienice S.A. na koniec 2019 r. ukształtowała się na poziomie blisko 89,8 mln zł. Miniony rok był dla Spółki okresem aktywnej pracy nad sfinalizowaniem i usystematyzowaniem wielu projektów, inwestycji oraz planów. Emitent oddał do użytku wiele mieszkań, zakupił kolejne nieruchomości oraz rozwinął działalność swoich spółek zależnych. Spółka przeniosła również swoją siedzibę do nowej lokalizacji oraz rozszerzyła i wzmocniła potencjał zespołu, co powinno pozytywnie wpłynąć na efektywność realizacji projektów. Zarząd Śląskie Kamienice S.A. bardzo dobrze ocenia osiągnięte w minionym roku wyniki finansowe.

„Kluczowym dla naszej Spółki w minionym roku było uporządkowanie działalności firmy. Przez sześć ostatnich lat stawialiśmy na dynamiczny rozwój, potrzeba było kilku miesięcy na ustabilizowanie i zdywersyfikowanie naszych działań. Co nie oznacza wcale spowolnienia, a wręcz przeciwnie. Spółki zależne operacyjnie stały się „niezależne”, a Śląskie Kamienice poprzez umocnienie zespołu i procedur, znacząco się wzmocniły. Co widać zresztą w wypracowanych wynikach.” - komentuje dr Ofka Piechniczek, Prezes Zarządu Spółki Śląskie Kamienice S.A.

W skład spółek zależnych Śląskie Kamienice S.A. wchodzą m.in. SP Produkcja Sp. z o.o. oraz Śląska Prohibicja S.A. Zajmują się one prowadzeniem restauracji oraz świadczeniem kompleksowych usług gastronomicznych z zakresu organizacji przyjęć okolicznościowych, wydarzeń muzycznych i kulturalnych. Wśród spółek zależnych Emitenta znajduje się również notowana na rynku NewConnect Hornigold Reit S.A. Przedmiotem działalności tej spółki jest krótkoterminowy wynajem apartamentów we własnych nieruchomościach. Kolejną spółką zależną Emitenta jest Farma Fotowoltaiki Sp. z o.o., która będzie prowadzić działalność w zakresie budowy farm fotowoltaicznych. Zarząd Śląskie Kamienice S.A. uważa, że komplementarny charakter działalności spółek zależnych wpłynie pozytywnie na efekty synergii pomiędzy nimi i przyczyni się do poprawy ich wyników finansowych.

„Spółka Hornigold Reit S.A. w minionym roku znacząco wzmocniła się poprzez zakup działającego od lat hotelu z apartamentami na wynajem zlokalizowanego w samym centrum Katowic. Ponadto rozpoczęła – cieszącą się dużym zainteresowaniem na rynku – sprzedaż apartamentów w systemie condo, czego dotąd na rynku śląskim nie było. To świetnie wróży na kolejne lata. Stabilne aktywa w postaci przynoszących przychód nieruchomości i interesujący plan sprzedaży. Z kolei Śląska Prohibicja po dwóch latach działalności wyznacza trendy na rynku gastronomicznym w regionie. Cieszy się wyjątkowym uznaniem wśród klientów, które odzwierciedlają miesięczne przychody. Kończymy etap projektowania sali bankietowej zlokalizowanej w starej przepompowni na katowickim Nikiszowcu i mam nadzieję, że w tym roku rozpoczniemy już prace budowlane. Rozszerzymy działalność o codzienne przyjęcia i imprezy. A wszyscy wiemy, że te cieszą się dużym zainteresowaniem.” - dodaje Piechniczek.

„Nasze spółki współgrają ze sobą. Klienci kupujący u nas mieszkania, goszczą regularnie w Śląskiej Prohibicji, a swoim partnerom biznesowym polecają nasze apartamenty hotelowe. Wspólnym mianownikiem naszych działań jest spójny styl i jakość oferty.” - zakończyła Prezes Piechniczek.

Na początku marca br. Spółka przedstawiła nową strategię rozwoju na lata 2020-2022, zgodnie z którą zamierza rozpocząć realizację inwestycji w nieruchomości w ramach nowych lokalizacji poza obszarem Górnego Śląska, wykorzystując przy tym dotychczasowy model biznesowy, doświadczenie i know-how. Emitent planuje utworzyć spółkę celową - Łódzkie Kamienice, która będzie w 100% zależna od niego i będzie prowadziła działalność na obszarze województwa łódzkiego. Śląskie Kamienice S.A. chcą też rozszerzyć swoją dotychczasową działalność o działalność deweloperską, obejmującą wykonanie jednego lub większej liczby przedsięwzięć deweloperskich o przeznaczeniu zarówno mieszkalnym, jak i użytkowym. Spółka będzie dążyła również do wzmocnienia portfela nieruchomości poprzez zakup w kolejnych dwóch latach 10 kolejnych kamienic w ramach realizowanej podstawowej działalności.

W ramach nowej strategii rozwoju Spółka planuje zmienić sposób pozyskiwania finansowania zewnętrznego i do końca 2022 r. spłacić wszystkie zobowiązania w stosunku do obligatariuszy oraz dokonać zwiększenia zaangażowania w bieżącym kapitale inwestycyjnym z tytułu kredytów oraz pożyczek udzielonych przez banki i zewnętrze instytucje finansowe. Ważnym element dalszego rozwoju Grupy będą stanowić także ekologiczne technologie. Śląskie Kamienice S.A. będą przeprowadzały kompleksowe działania termomodernizacyjne z zastosowaniem proekologicznych, nowoczesnych rozwiązań i produktów. Z kolei spółka wchodząca w skład Grupy Kapitałowej - Farma Fotowoltaiki Sp. z o.o. - będzie prowadziła działalność w zakresie budowania i zarządzania farmami fotowoltaicznymi, w tym również nabywania istniejących farm, zatwierdzonych projektów farm oraz gruntów przeznaczonych pod tego typu działalność. Emitent chce też wzmocnić działalność swoich spółek zależnych m.in. Śląska Prohibicja S.A. oraz notowanej na rynku NewConnect Hornigold Reit S.A. poprzez uruchomienie nowej sali bankietowej i konferencyjnej, położonej przy istniejącej restauracji w Katowicach, w dzielnicy Nikiszowiec oraz zakup kolejnego hotelu Hornigold.

Śląskie Kamienice S.A. zgodnie z opublikowaną strategią rozwoju na lata 2020-2022 planują podjęcie działań mających na celu spełnienie przez Spółkę warunków niezbędnych do przeniesienia jej notowań na główny rynek Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Śląskie Kamienice S.A. to Spółka stworzona na silnych fundamentach, która zajmuje się modernizacją zakupionych kamienic na obszarze Górnego Śląska. W 2017 r. Spółka zadebiutowała na rynku NewConnect.

źródło: Śląskie Kamienice