SCOPE FLUIDICS patentuje w Europejskim Urzędzie Patentowym kluczowe rozwiązanie systemu PCR|ONE

Curiosity Diagnostics – spółka wchodząca w skład Grupy Kapitałowej Scope Fluidics S.A. – poinformowała o otrzymaniu od Europejskiego Urzędu Patentowego warunkowej decyzji o przyznaniu patentu dla zgłoszenia patentowego zatytułowanego "Device for simultaneous and uniform thermal cycling of samples and uses thereof". Jest to technologia kluczowa dla działania systemu PCR|ONE i uzyskania parametrów wyróżniających go na tle konkurencji. Wcześniej spółka opatentowała tę technologię na rynku amerykańskim. Jednocześnie kontynuuje prace nad uzyskaniem ochrony na rynku chińskim.

- System PCR|ONE posiada wiele przewag nad produktami konkurencji, dlatego zgodnie z zapowiedziami rozszerzamy ochronę patentową naszych kluczowych wynalazków na kolejne rynki. Zabezpieczona wcześniej na rynku amerykańskim, a teraz rozszerzona na rynki europejskie technologia, umożliwia ultraszybkie przeprowadzenie łańcuchowej reakcji polimerazy na wielu próbkach równocześnie. To jedno z kluczowych rozwiązań gwarantujących przewagę konkurencyjną naszego systemu nad konkurencją – tłumaczy Marcin Izydorzak, współzałożyciel, istotny akcjonariusz i członek zarządu Scope Fluidics. – Pracujemy nad rozszerzeniem ochrony również o rynek chiński – dodaje.

Warunkiem przyznania patentu jest akceptacja tekstu zgłoszenia w kształcie przedłożonym przez Urząd oraz wniesienie wymaganych tłumaczeń i opłat.

Pod koniec czerwca Curiosity Diagnostics zakończyła w terminie czwarty etap prac badawczo-rozwojowych nad systemem PCR|ONE, uzyskując tym samym gotowość do rozpoczęcia drugiej rundy badań przedrejestracyjnych. Zostaną one przeprowadzone przez niezależnego partnera – ALAB laboratoria.

Pierwsza runda badań w ALAB laboratoria zakończyła się w drugiej połowie 2018 r. System PCR|ONE uzyskał wówczas wysokie parametry czułości i specyficzności w porównaniu do konkurencyjnego produktu, a także potwierdził, iż jest bezkonkurencyjny pod względem szybkości analizy materiału genetycznego. Zgromadzone wnioski i rekomendacje posłużyły Scope Fluidics do dalszej optymalizacji funkcjonalności systemu, oraz kosztów produkcji jednorazowych kartridżów. Druga runda badań rozpocznie się w lipcu 2019 r. i zakończy najpóźniej w I kw. 2020 r.

Zakończenie prac nad projektem i uzyskanie certyfikatu CE-IVD, umożliwiającego wprowadzenie systemu na rynku europejskim, zaplanowane jest na drugi kwartał 2020 r. System PCR|ONE oferuje najszybsze wykrywanie bakterii i wirusów na świecie (do 20 różnych patogenów oraz genów oporności lekowej). Spółka będzie oferować dwa panele ukierunkowane na najpoważniejsze zagrożenia dla zdrowia człowieka. Pierwszy z nich to panel wykrywający oporne na metycylinę szczepy gronkowca złocistego (MRSA), będące częstą przyczyną zakażeń wewnątrzszpitalnych, które wykazują wysoką antybiotykooporność.

System PCR|ONE plasuje się na dynamicznie rosnącym rynku diagnostyki molekularnej. Według Markets and Markets globalna wartość tego rynku w roku 2021 wyniesie 10,1 mld dol., co przy obecnej wartości 6,5 mld dol. oznacza średnioroczne tempo wzrostu ponad 9 proc.

źródło: InnerValue Investor Relations