PL GROUP z 4,15 mln zł EBITDA w 2019 r.

PL Group, notowana na NewConnect spółka wywodząca się z branży motoryzacyjnej, wypracowała w 2019 r. przychody w wysokości 6,43 mln zł, liczone jako suma przychodów netto w kwocie 3,75 mln zł oraz przychodów operacyjnych 2,67 mln zł. EBITDA wzrosła o 130% i osiągnęła wartość 4,15 mln zł. Z kolei zysk netto, w porównaniu z 2018 r., zwiększył się o 275% osiągając wartość 3,17 mln zł. Miniony rok to czas realizacji strategii budowania Grupy w oparciu o marki własne.

Jesteśmy zadowoleni z wyników osiągniętych w minionym roku. Cieszy nas, że utrzymujemy wysokie roczne dynamiki. Tym bardziej, że IV kw., jak i znaczna część 2019 r. to dla nas przede wszystkim czas intensywnej pracy i rozwoju marek własnych, które mają zapewnić nam w kolejnych okresach dywersyfikację i zwiększenie przychodów. – komentuje Sebastian Albin, prezes PL Group.

W IV kw. 2019 r. PL Group zaktualizowało strategię rozwoju na najbliższy rok. Grupa stawia na rozwój marek własnych oraz rozszerzenie działalności o segment nieruchomościowo-biurowy i technologiczny. Spółka przyjęła także, obowiązujący do 2021 r., program skupu akcji własnych.

W listopadzie zaktualizowaliśmy naszą strategię, jednak już znacznie wcześniej podejmowaliśmy działania, które były z nią zgodne i miały na celu rozwój naszych marek własnych. Już w czerwcu podpisaliśmy list intencyjny z Gama Holding, dotyczący wspólnego prowadzenia lokalu usługowego w Elektrowni Powiśle, w którym oferowane będą samochody kolekcjonerskie i luksusowe, zarówno w systemie sprzedaży, jak i w formie klubu Gama Cars Club. Pod koniec lutego planujemy finalizację prac remontowych w lokalu, a oficjalne otwarcie przewidywane jest na wiosnę. – dodaje Sebastian Albin.

PL Group finalizuje także negocjacje związane z najem powierzchni zlokalizowanej w Warszawie przy ul. Łopuszańskiej, gdzie Grupa planuje stworzyć najnowocześniejszy salon detailingu w kraju. Planowana przeprowadzka do nowego miejsca oznacza znaczne zwiększenie skali działalności. Przede wszystkim zwiększenie zespółu o około 7 osób. Dodatkowo, poprzez odpowiednią infrastrukturę, PL Group zamierza rozszerzyć ofertę, m.in. o usługę ochrony lakieru przed uszkodzeniami mechanicznymi wykorzystując montaż folii ochronnej.

Na początku br. Grupa zaprezentowała wstępną wersję aplikacji PLCFM® stworzonej na platformie Salesforce, służącą efektywnemu zarządzaniu flotami pojazdów. Finalna wersja PLCFM® trafi do sprzedaży w II poł. br. Oprogramowanie PLCFM® będzie zapewniało kompleksowe zarządzanie flotami pojazdów w firmach. System m.in. będzie automatycznie powiadamiał o zbliżających się serwisach mechanicznych i przeglądach, wymianie opon, a także generował raporty online o stanie floty oraz zapewniał pakiet usług assistance, samochody zastępcze i likwidację szkód. Przyczyni się to znacznie do zmniejszenia kosztów związanych z obsługą floty pojazdów, które ponoszą firmy. PLCFM® będzie pierwszą takiego typu aplikacją na platformie Salesforce.

źródło: InnerValue Investor Relations