PL GROUP stawia kolejny krok na drodze rozwoju marek własnych

PL Group, notowana na NewConnect spółka wywodząca się z branży motoryzacyjnej, realizuje założoną strategię budowania Grupy opartej o marki własne. PL Group zawiązało dwie odrębne spółki z o.o., do których wniosło działalności prowadzone przez dwie marki własne. Nowo zawiązane PLD Sp. z o.o. i PLCFM Sp. z o.o. będą mogły działać bardziej elastycznie, co umożliwi efektywniejszą realizację poszczególnych projektów.

Spółki będą kontynuowały działalność odpowiednich marek własnych. PLD Sp. z o.o. będzie zarządzać marką PLDETAILING, działającą w obszarze detailingu i modyfikacji wizualnej aut. Z kolei PLCFM Sp. z o.o. będzie odpowiadać za rozwój aplikacji do zarządzania flotą PLCFM®, stanowiącej technologiczny segment PL Group.

W przypadku PLD Sp. z o.o. aktualnie wszystkie udziały posiada PL Group, które wniosło do spółki zorganizowaną część przedsiębiorstwa (ZCP) wycenioną na kwotę 1,16 mln zł. Udało nam się także pozyskać zewnętrznego inwestora, który poprzez wkład pieniężny w wysokości 473 tys. zł obejmie przyszłą emisję udziałów, w wyniku czego będzie posiadał 49% udziałów w spółce. Dodatkowo następstwem umowy z inwestorem będzie, w najbliższych dniach, podpisanie umowy najmu lokali przy ul. Łopuszańskiej, gdzie planujemy stworzyć najnowocześniejszy salonu detailingu w Polsce. – komentuje Sebastian Albin, Prezes Zarządu PL Group.

W kwestii PLCFM Sp. z o.o., PL Group do nowej spółki wniosło również ZCP wycenioną na kwotę 1,42 mln zł, obejmując za to 100 proc. udziałów. Spółka będzie odpowiadała za rozwój i komercjalizację nowej aplikacji PLCFM®, służącej efektywnemu zarządzaniu flotami pojazdów w firmach. Dodatkowo będzie posiadać szereg funkcji m.in. zarządzanie flotą, monitoring pojazdów, zgłoszenie szkód komunikacyjnych, administracja. Będzie to pierwsza takiego typu aplikacja w SalesForce.

źródło: InnerValue Investor Relations