NWAI - Filip Paszke dołączy do Rady Nadzorczej

27 sierpnia 2020 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NWAI Domu Maklerskiego S.A. zadecyduje o powołaniu w skład Rady Nadzorczej Filipa Paszke. Filip Paszke ma blisko 25-letnie doświadczenie na rynku kapitałowym. W swojej karierze pełnił funkcję m.in. Członka Zarządu DM BZ WBK S.A., odpowiedzialnego za działalność instytucjonalną, analizy oraz transakcje kapitałowe, Head of ECM Poland&CEE Société Generale Corporate Investment Banking oraz Dyrektora Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego. Obecnie Filip Paszke pełni m.in. funkcję Niezależnego Członka Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych S.A., zasiadając w komitecie Audytu, Regulacji i Ładu Korporacyjnego, Strategii oraz Wynagrodzeń i Nominacji.

Planowane dołączenie Filipa Paszke do Rady Nadzorczej Spółki to dla nas duża nobilitacja i sygnał, że rozwijamy się w dobrym kierunku. Bardzo liczymy na to, że swoim wieloletnim, popartym sukcesami doświadczeniem na rynku kapitałowym Filip Paszke wesprze nas z poziomu organu doradczego, jakim jest także Rada Nadzorcza, w realizacji strategii IC30.. W szczególności cenne jest dla nas jego doświadczenie na rynku akcji i w szeroko pojętej działalności ECM (equity capital markets), ponieważ jednym z elementów naszej strategii jest zwiększenie ekspozycji na ten segment rynku. Wierzymy, że zwiększenie ekspozycji na rynek akcji będzie doskonałym uzupełnieniem naszej obecnej oferty i spotka się z entuzjastycznym przyjęciem ze strony obecnych, a także pozwoli dotrzeć z naszymi rozwiązaniami do nowych Klientów – mówi Mateusz Walczak, Prezes Zarządu NWAI Dom Maklerski S.A.

NWAI jest domem maklerskim o ugruntowanej pozycji rynkowej. Spółka realizuje, w mojej opinii uzasadnioną i atrakcyjną biznesowo strategię IC30, w myśl której ma ambicje stać się jednym z wiodących banków inwestycyjnych w regionie CEE do 2030 roku. Zwiększanie ekspozycji na rynek akcji i budowa kompetencji w segmencie ECM jest uzupełnieniem obecnej oferty NWAI o perspektywiczny segment rynku i jednym z ważnych punktów realizowanej strategii. Jest mi bardzo miło, że otrzymałem propozycję zasiadania w Radzie Nadzorczej NWAI. Mam nadzieję, że akcjonariusze poprą moją kandydaturę i w efekcie moje doświadczenie zawodowe okaże się przydatne dla NWAI – mówi Filip Paszke.

Sierpniowe NWZA decydować będzie także o emisji do 194 013 akcji w ramach kapitału docelowego, z pozbawieniem prawa poboru, z ceną minimalną na poziomie 50 PLN/akcja. Głównym przeznaczeniem środków z emisji będzie zwiększenie bazy kapitałowej NWAI, w związku z rosnącą skalą działalności Spółki i realizacją strategii IC30. W 1H 2020 przychody NWAI podwoiły się rok do roku, do rekordowego poziomu 8,1 mln PLN, a zysk netto wzrósł ponad czterokrotnie r/r, do 2,79 mln PLN.

źródło: cc group