MINUTOR ENERGIA opublikował strategię rozwoju na najbliższe lata

MINUTOR Energia S.A. (poprzednio Hub4Fintech S.A.), Spółka notowana na rynku NewConnect, poinformowała w dniu 6 października 2021 r., że jej Zarząd podjął uchwałę w zakresie przyjęcia strategii rozwoju Spółki na kolejne lata. Emitent bardzo liczy na rozwój segmentu biznesowego związanego z magazynowaniem energii.

Opublikowana przez Zarząd strategia rozwoju dzieli się na dwa główne kierunki mające zapewnić wzrost organizacji. Jej podstawą zapewniającą ciągłe budowanie wartości jest rozwój projektów z zakresu bilansowania, magazynowania oraz dewelopowania farm PV. Drugim obszarem rozwoju jest bieżący biznes ukierunkowany na wzrost skali sprzedaży w segmencie B2B, zamówieniach publicznych oraz z zewnętrznego i organicznie rosnącego kanału sprzedaży strukturyzowanej (MLM w organizacji) rozwiązań z zakresu instalacji fotowoltaicznych oraz innych, oferowanych przez Spółkę.

„Jesteśmy wyróżniającą się spółką działającą w branży OZE, która to branża, pomimo fenomenalnych perspektyw w ujęciu długoterminowym, w naszej opinii ma przed sobą czas zmierzający do zmniejszenia się jako rynku w ujęciu rok do roku. Rynku o długiej perspektywie rozwoju, ale mniejszego niż ostatnie dwa lata. Dynamiczny rozwój prosumenckich instalacji fotowoltaicznych negatywnie wpłynął na możliwości sieci elektroenergetycznych, dlatego za nadrzędny cel stawiamy sobie angażowanie się w projekty, które będą miały pozytywny wpływ na bilansowanie oraz magazynowanie energii, do których będziemy mogli trafić z naszą ofertą. Dla nas bilansowanie to nie tylko klastry, ale codzienna praca z odbiorcami naszych usług.” - komentuje Zbisław Lasek, Prezes Zarządu Spółki MINUTOR Energia S.A.

Spółka zapowiedziała na pierwszy kwartał 2022 r. wprowadzenie do sprzedaży serii magazynów energii ukierunkowanych na konsumenta, a do końca 2022 r. chce wprowadzić serię magazynów energii dla profesjonalistów (przedsiębiorstwa, spółki energetyczne, klastry energii).

We wrześniu 2021 r. Sąd zarejestrował połączenie spółki MINUTOR Energia Sp. z o.o. z notowaną na rynku NewConnect spółką Hub4Fintech S.A., dzięki czemu MINUTOR Energia S.A. stał się spółką publiczną. Jednym z jej głównych akcjonariuszy jest Artur Górski specjalizujący się w restrukturyzacjach oraz transakcjach typu M&A na rynku publicznym. Jest on znaczącym akcjonariuszem wielu spółek z rynku NewConnect oraz GPW.

źródło: MINUTOR Energia