MEDCAMP ma wyłączność na zakup większościowego pakietu NewLab Systems Sp. z o.o.

MEDCAMP S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect, podpisała porozumienie inwestycyjne z większościowym udziałowcem spółki NewLab Systems Sp. z o.o., na podstawie którego uzyskała na okres jednego miesiąca prawo wyłączności dotyczące prowadzenia negocjacji w zakresie nabycia większościowego pakietu własnościowego w tym podmiocie. NewLab Systems działa w branży biotechnologicznej i zajmuje się dystrybucją do placówek medycznych oraz laboratoriów odczynników oraz urządzeń służących do diagnostyki medycznej.

Emitent poinformował o podpisaniu porozumienia inwestycyjnego z większościowym udziałowcem spółki NewLab Systems Sp. z o.o. z siedzibą w Złotnikach. Na podstawie porozumienia Medcamp S.A. uzyskał na okres jednego miesiąca prawo wyłączności dotyczące prowadzenia negocjacji w zakresie nabycia przez Emitenta większościowego pakietu własnościowego w NewLab Systems. Strony porozumienia mają zamiar do 26 kwietnia 2020 r. ustalić warunki transakcji, w tym ilość sprzedawanych udziałów oraz cenę sprzedaży.

NewLab Systems Sp. z o.o. działa w branży biotechnologicznej od 2011 r., a głównym przedmiotem działalności spółki jest dystrybucja do placówek medycznych oraz laboratoriów odczynników i urządzeń służących do diagnostyki medycznej. Strategicznym partnerem biznesowym tego podmiotu jest koreańska firma Seegene Inc., która jest światowej klasy producentem odczynników, materiałów oraz urządzeń wykorzystywanych w diagnostyce molekularnej. NewLab Systems jest obecnie wyłącznym dystrybutorem Seegene w Polsce. Warto również podkreślić fakt, że spółka w ostatnim okresie odnotowuje znaczny wzrost przychodów, co wynika z dystrybucji urządzeń, materiałów i testów do diagnostyki koronowirusa SARS-Cov-2 (COVID-19). NewLab Systems współpracuje z wojewódzkimi stacjami sanitarno-epidemiologicznymi, szpitalami i prywatnymi laboratoriami w Polsce w ramach wyposażania tych placówek oraz wprowadzania innowacyjnych rozwiązań diagnostycznych opracowanych przez Seegene w diagnostyce koronowirusa SARS-Cov-2 (COVID-19). Dzięki przyjętym rozwiązaniom laboratoria te mogą świadczyć badania diagnostyczne na najwyższym światowym poziomie. Zarząd MEDCAMP S.A. liczy na pozytywne sfinalizowanie całej transakcji.

„Podpisanie porozumienia inwestycyjnego w zakresie nabycia większościowego pakietu udziałów w NewLab Systems Sp. z o.o. stanowi kontynuację przyjętej przez nas strategii polegającej na realizowaniu nowatorskich projektów medycznych oraz biotechnologicznych. Podmiot ten prowadzi bardzo innowacyjną i perspektywiczną działalność, a epidemia koronawirusa SARS-Cov-2 (COVID-19) stwarza mu szanse na jeszcze mocniejszy rozwój biznesu.” - podkreśla Cezary Ziarkowski, Prezes Zarządu Spółki MEDCAMP S.A.

Jedną ze spółek portfelowych MEDCAMP S.A. jest działająca w branży biotechnologicznej Genxone S.A. Podmiot ten poinformował niedawno, że rozpoczął, jako pierwszy prywatny w Polsce, działania w zakresie wykonywania badań genetycznych w kierunku wykrywania koronawirusa SARS-Cov-2 (COVID-19). Genxone S.A. wykonuje badania we współpracy ze swoim strategicznym partnerem - spółką Diagnostyka Sp. z o.o., która jest obecnie największą siecią laboratoriów diagnostycznych w Polsce. Spółka Genxone S.A. zamierza zadebiutować na rynku NewConnect w pierwszej połowie 2020 r.

W dniu 16 oraz 17 marca 2020 r. Genxone S.A. i Diagnostyka Sp. z o.o. zawarły aneksy do umowy o współpracy pomiędzy tymi spółkami, zgodnie z którymi Diagnostyka Sp. z o.o. zobowiązała się wprowadzić do swojej oferty testy Genxone wykrywające obecność SARS-Cov-2 (COVID-19) przy użyciu metody Real Time RT-PCR. Po rozpoczęciu epidemii koronawirusa na świecie Genxone S.A. opracowała i wdrożyła w swoim laboratorium wszystkie niezbędne procedury konieczne do przeprowadzania testów wykrywających obecność SARS-Cov-2 (COVID-19), zgodne ze standardami i wytycznymi WHO. Genxone S.A. posiada potencjał diagnostyczny, naukowo-badawczy i organizacyjny do przeprowadzenia testów wykrywających obecność SARS-Cov-2 (COVID-19).

MEDCAMP S.A. podpisał także w ostatnim czasie z TOROX EKO Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych porozumienie inwestycyjne, na mocy którego zwiększy swoje zaangażowanie w Genxone S.A. z 15,9% do ponad 50% w kapitale zakładowym. Medcamp S.A. nabędzie akcje po cenie nie niższej niż 6,90 zł za jedną akcję.

W akcjonariacie MEDCAMP S.A. ujawniła się też notowana na rynku NewConnect spółka JR HOLDING ASI S.A., która posiada 2.620.000 akcji Spółki stanowiących 10,02% udziału w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów na WZA.

MEDCAMP S.A. to spółka notowana na rynku NewConnect od 2007 r., która zajmuje się realizowaniem innowacyjnych projektów medycznych oraz biotechnologicznych, ze szczególnym uwzględnieniem genetyki.

Więcej informacji o NewLab Systems Sp. z o.o. - http://www.newlabs.pl

źródło: MEDCAMP