MEDAPP podsumowuje I kwartał 2020 r.

MedApp, polska spółka technologiczna specjalizująca się w sztucznej inteligencji i mieszanej rzeczywistości w medycynie opublikowała raport okresowy za I kwartał 2020 roku. Spółka odnotowała wzrost przychodów oraz istotnie zmniejszyła stratę netto w porównaniu z I kwartałem ubiegłego roku. Był to okres w którym Spółka z sukcesem zakończyła publiczną ofertę akcji, w ramach której pozyskała ponad 1,3 mln zł. Środki te są aktualnie przeznaczane na finansowanie działań marketingowych oraz rozwoju produktów. Mają one pozwolić na generowanie przez MedApp powtarzalnych przychodów ze sprzedaży.

Głównym źródłem przychodów uzyskanych przez MedApp w I kwartale br. jest współpraca z międzynarodowym koncernem Johnson & Johnson, w ramach której kontrahent wykorzystuje oprogramowanie CarnaLife System do przeprowadzania badań przesiewowych pacjentów, którzy następnie mogą być leczeni zabiegowo przy pomocy produktów Biosense Webster z grupy Johnson & Johnson.

- Wyniki Spółki za I kwartał 2020 roku są zgodne z naszymi oczekiwaniami. Istotnie zmniejszyliśmy stratę realizując pierwsze w tym roku kontrakty sprzedażowe. Naszym głównym priorytetem jest komercjalizacja aplikacji CarnaLife Holo i CarnaLife System i cieszę się, że w I kwartale br. wdrożyliśmy współpracę z amerykańskim koncernem Johnson & Johnson uzyskując regularne przychody z realizacji tej umowy. W ramach projektu realizowanego z koncernem wykorzystujemy aplikacje i autorskie algorytmy sztucznej inteligencji CarnaLife System (telemedycyna) w analizie zapisu EKG – podkreśla Krzysztof Mędrala, Prezes Zarządu MedApp. - Kontynuujemy także dalsze prace komercjalizacyjne. W marcu br. zawarliśmy umowę na dostawę systemu wizualizacji obrazowych danych medycznych 3D CarnaLife Holo z Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku. Nowe kontrakty oraz rozwój naszych produktów jest dla nas priorytetem, dlatego rozmawiamy o podjęciu możliwej współpracy z kolejnymi klientami - dodaje Krzysztof Mędrala.

W minionym kwartale spółka realizowała szereg działań promujących flagowe produkty CarnaLife Holo oraz CarnaLife System. W lutym br. przedstawiciele Spółki uczestniczyli w jednych z największych na świecie targach sprzętu medycznego Arab Health w Dubaju. W trakcie tych targów przeprowadzono kilkadziesiąt prezentacji i spotkań z dystrybutorami sprzętu medycznego, potencjalnymi partnerami, pracownikami firm ubezpieczeniowych, lekarzami oraz przedstawicielami organów rządowych i płatników w ochronie zdrowia z kilkunastu krajów. Spółka liczy na to, że zaowocuje to zwiększeniem przychodów w przyszłości.

Na przełomie lutego oraz marca Spółka zebrała ponad 1,3 mln zł w ramach emisji akcji serii G. Zarząd Spółki podkreśla, że oferta publiczna zbiegła się w czasie z paniką na światowych giełdach wynikającą ze wzrostu liczby osób zarażonych koronawirusem oraz negatywnego wpływu pandemii na gospodarkę. Pomimo tej niesprzyjającej sytuacji Spółce udało się z sukcesem zamknąć emisję akcji.

- Emisja akcji serii G była prowadzona w bardzo niesprzyjających warunkach. W tym samym czasie drastycznie rosła liczba osób zarażonych koronawirusem, a negatywne nastroje zaczęły być odzwierciedlane na rynkach kapitałowych. Nasz model biznesowy opierający się na rozwiązaniach telemedycznych spotkał się z zainteresowaniem inwestorów, którzy nam zaufali oraz wsparli finansowo nasz rozwój. Efektywnie wykorzystujemy pozyskane środki, aby uczestniczyć w wynikającym z pandemii dynamicznym rozwoju branży nowych technologii medycznych i nowoczesnych narządzi telemedycznych - informuje Krzysztof Mędrala.

Spółka zamierza wykorzystać aktualną sytuację do wdrożenia nowych funkcjonalności zarówno w CarnaLife System jak i CarnaLife Holo. Pozyskane środki z emisji pozwoliły zatrudnić nowe osoby w zespole IT, który aktywnie pracuje nad rozwojem każdej z aplikacji. Nowe funkcjonalności mają jeszcze bardziej uatrakcyjnić ofertę MedAppu oraz pozwolić na uzyskiwanie powtarzalnych przychodów ze sprzedaży w przyszłości.

- Jak ważne jest wykorzystanie mobilnych i zdalnych rozwiązań pokazuje chociażby ostatnia inwestycja Microsoftu w Polsce i udział tego koncernu w tworzeniu Polskiej Chmury Narodowej. Microsoft jest jednym z naszych partnerów, z którym już od wielu lat współpracujemy. Rozwiązania MedAppu idealnie wpisują się w proces transformacji jaki rozpoczyna się w ochronie zdrowia, dlatego naszym zdaniem jest to najlepszy czas, aby przejść na Rynek Główny GPW i dzięki nowym środkom jeszcze bardziej dynamicznie kontynuować rozwój Spółki - dodaje Krzysztof Mędrala.

MedApp rozpoczął przygotowania do wejścia na Rynek Główny GPW. W tym celu Spółka podpisała umowę z Kancelarią SSW - Spaczyński, Szczepaniak i Wspólnicy Sp. k., która będzie odpowiadać za przygotowanie prospektu oraz obsługę prawną całego procesu. Jednocześnie Zarząd Spółki zwołał na 8 czerwca br. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze będą głosować m.in. nad uchwałą dot. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji.

źródło: InnerValue Investor Relations