MBF GROUP z dwiema umowami z branży finansowej i fotowoltaiki

W pierwszej połowie lutego br. spółka MBF Group SA zawarła dwie znaczące umowy w zakresie doradztwa biznesowego, pomocy w rozwoju oraz analizy możliwości pozyskania funduszy unijnych. Pierwsza z umów została zawarta z podmiotem z branży finansowej, druga z firmą z działająca na rynku fotowoltaiki i ochrony środowiska.

Pierwsza umowa dotyczy realizacji przez Spółkę usług strategicznego doradztwa biznesowego oraz analizy możliwości pozyskiwania funduszy unijnych na badania i rozwój oraz inwestycje. Wartość wynagrodzenia z tytułu realizacji powyższej umowy oszacowana została na kwotę 435.000 zł, przy czym ostateczna jego wysokość może ulec zmianie w zależności od kształtowania się przyszłych warunków rynkowych. Umowa realizowana będzie w sposób ciągły do dnia 30 czerwca 2021 r.

Druga z umów została zawarta w dn. 13 lutego br. i została parafowana z podmiotem z branży fotowoltaicznej z terenu Dolnego Śląska. Umowa dotyczy realizacji przez Spółkę usług kluczowego doradztwa biznesowego, public relations, relacji inwestorskich oraz analizy możliwości pozyskiwania funduszy od inwestorów kapitałowych oraz funduszy unijnych na badania i rozwój, inwestycje oraz ekspansję na terenie Dolnego Śląska. Dodatkowo zadaniem Emitenta będzie świadczenie na rzecz kontrahenta poszukiwania wiodącego inwestora oraz pomoc w analizie obecnego planu biznesowego i innych materiałów inwestycyjnych i informacyjnych. Wartość wynagrodzenia z tytułu realizacji umowy oszacowano na kwotę 680.000 zł. Umowa realizowana będzie w sposób ciągły do dnia 31 grudnia 2021 r. Płatność wynagrodzenia następować będzie w okresach kwartalnych.

Zarząd Spółki zamierza nawiązać ścisłą współpracę w oboma ww. przedsiębiorstwami. Nie wyklucza się przy tym kooperacji we wspólnych przedsięwzięciach biznesowych, w tym koinwestycji podmiotów zależnych lub powiązanych z MBF Group SA, ze szczególnym uwzględnieniem projektów związanych ekologią i ochroną środowiska. Wszelkie ewentualne decyzje będą poprzedzone stosownym badaniem due diligence oraz analizami prawnymi przez kancelarię współpracuje ze spółką.

Od początku tygodnia kurs akcji spółki zwyżkuje na giełdzie NewConnect przy znacząco wyższych obrotach o prawie 100%. MBF Group świadczy usługi doradcze i konsultingowe w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, marketingu, finansów, zarządzania i aspektów prawnych na rzecz mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Firma wspiera przedsiębiorstwa w ich rozwoju rynkowym poprzez wskazywanie efektywnych rozwiązań opartych na nowoczesnych narzędziach zarządzania.

źródło: MBF Group