Marzec na NewConnect

W marcu 2013 roku na rynku NewConnect pojawiły się 4 nowe spółki, które pozyskały w sumie 14,08 mln PLN kapitału.

Na koniec pierwszego kwartału 2013 roku, wartość indeksu NCIndex wyniosła 32,70 pkt. W porównaniu z poprzednim miesiącem zanotował on niewielki spadek wartości o 0,15%, natomiast w porównaniu do końca 2012 r., odnotowuje on już większą stratę w wysokości 1,68% (wartość na dzień 28 grudnia - 33,26 pkt). WIG20 zachował się podobnie, strata 3,34% marzec/luty oraz strata 8,24% marzec/grudzień 2012.

W marcu 2013 roku na NewConnect zadebiutowały 4 nowe spółki. Struktura branżowa debiutantów przedstawia się następująco: „Budownictwo”, 2 emitentów z branży „Usługi inne” oraz „Usługi finansowe”. Średnia ilość debiutów z ostatnich 12 miesięcy (kwiecień 2012 – marzec 2013) wynosi 6,58 spółki na miesiąc. Nowe spółki w marcu sprzedały swoje akcje za kwotę 14,08 mln PLN. Na dzień 28 marca na „małym parkiecie” notowanych jest 436 emitentów.

Pełna treść raportu wraz z tabelarycznym opracowaniem debiutujących spółek znajduje się w załączonym pliku.

Opracowanie: Progress Holding

ZałącznikWielkość
raport_za_03_2013.pdf455.82 KB