Luty na rynku NewConnect

W lutym na NewConnect pojawiły się 3 nowe spółki, które pozyskały w sumie 2,93 mln PLN kapitału.

Indeks NC w drugim miesiącu 2013 roku zanotował spadek o 2,91% w stosunku do wartości indeksu na koniec stycznia. WIG20 w lutym również stracił - o 1,63% w stosunku do stycznia.

Zmiany w Regulaminie ASO

GPW podjęła decyzję o wprowadzeniu istotnych zmian w Regulaminie ASO, mających na celu zwiększenie płynności i bezpieczeństwa w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez GPW.

Od 1 marca 2013 roku spółki ubiegające się o notowanie na rynku alternatywnym GPW będą podlegać wymogowi minimalnego rozproszenia akcjonariatu. Co najmniej 15 proc. akcji objętych wnioskiem o wprowadzenie do obrotu po raz pierwszy powinno znajdować się w posiadaniu co najmniej 10 akcjonariuszy, z których każdy posiada nie więcej niż 5 proc. ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu, a także nie jest podmiotem powiązanym z emitentem.

Wydłużeniu do 3 lat uległ obowiązek zawarcia umowy emitenta z Autoryzowanym Doradcą, z możliwością zwolnienia z tego obowiązku przez Organizatora ASO po upływie 1 roku. Dotychczas emitenci byli zobowiązani zawierać taką umowę na 1 rok. (źródło: http://www.newconnect.pl/pub/dokumenty_do_pobrania/uchwaly/Uch_175.pdf)

Pełna treść raportu wraz z tabelarycznym opracowaniem debiutujących spółek znajduje się w załączonym pliku.

Opracowanie: Progress Holding

ZałącznikWielkość
raport_za_02__2013.pdf777.71 KB