JR HOLDING - Zielone światło dla kontynuacji eksperymentu medycznego terapii SM w Ongeno

Spółka Ongeno, z portfela JR HOLDING, podpisała z Samodzielnym Publicznym Szpitalem Klinicznym nr 1 w Lublinie umowę o współpracy na wykonanie eksperymentu medycznego, pod nazwą „Autologiczny transfer komórek macierzystych szpiku kostnego w terapii stwardnienia rozsianego (SM)”. Umowa umożliwi kontynuację trwającego od 2014 r. eksperymentu, przez objęcie nim kolejnych sześciu pacjentów.

Wysoka skuteczność
Stwardnienie rozsiane to obecnie jedna z najczęstszych chorób neurologicznych, jak dotąd nieuleczalna. Dostępne terapie farmakologiczne polegają na stałym przyjmowaniu leków i jedynie modyfikują i spowalniają przebieg choroby. Terapia opracowana przez dr. n. med. Wojciecha Orłowskiego, to pierwsza na Świecie metoda leczenia SM. W pierwszej części eksperymentu w 2014 r. wzięło udział czterech pacjentów, którzy doświadczyli znaczących efektów poprawy, zmniejszenia niepełnosprawności, braku rzutów i postępów choroby. Umożliwiło to im powrót do normalnej aktywności życiowej i zawodowej. Po siedmiu latach terapia została bardzo wysoko oceniona pod względem bezpieczeństwa i skuteczności.

Jak przebiega terapia?
Po kwalifikacji, od pacjenta pobiera się od 50 do 100 ml szpiku kostnego z kości miednicy, następnie poddaje się procesowi oczyszczania według protokołu opracowanego przez dr. n. med. Wojciecha Orłowskiego, po czym wypreparowany, unikalny, o bardzo wysokim potencjale terapeutycznym, skład komórek macierzystych podawany (przeszczepiany) jest pacjentowi dożylnie. Pacjent hospitalizowany jest jedynie od 2 do 7 dni. Nie stwierdzono powikłań, schorzeń lub dolegliwości spowodowanych zastosowanym leczeniem.

- Jest to pierwsza na świecie terapia, która rzeczywiście leczy cierpiących na stwardnienie rozsiane, powodując cofnięcie się objawów choroby. Pierwsze cztery osoby poddane tej terapii w 2014 r. doświadczyły spektakularnego zmniejszenia niepełnosprawności i praktycznie powróciły do zdrowia. Z ich relacji wynika, że pacjenci określają się jako właściwie zupełnie zdrowi. Chcemy aby pacjenci zostali poddani terapii w ciągu sześciu miesięcy, będzie to jednak zależało też od przebiegu pandemii COVID-19, która niestety wpływa również na możliwości prowadzenia eksperymentów medycznych – powiedział Maciej Mikołajczyk, Doradca Zarządu Ongeno.

Kontynuacja eksperymentu
Podpisana umowa umożliwi zastosowanie terapii u kolejnych sześciu pacjentów. Szpital w Lublinie dokona rekrutacji oraz oceny klinicznej pacjentów, będzie ich hospitalizować, przetworzy szpik kostny według dostarczonego protokołu oraz dokona przeszczepu. Eksperyment jest w stu procentach finansowany ze środków Ongeno. Ponadto Ongeno dostarczy wszelkich produktów, odczynników i materiałów oraz urządzenie, potrzebne do realizacji procedur eksperymentu w celu przeprowadzenia przewidzianej protokołem właściwej separacji/selekcji komórek macierzystych szpiku kostnego oraz zapewni odpowiednie certyfikowane szkolenia jego prawidłowej obsługi. Urządzenie będzie działać w systemie zamkniętym, a więc niemożliwe będzie wniknięcie do przetwarzanego materiału bakterii czy zanieczyszczeń. Wszystkie części urządzenia mające styczność z pobranym materiałem jak i odczynniki używane w trakcie pracy urządzenia będą zawsze jałowe i jednorazowe. Wszystkie pozostałe urządzenia konieczne do realizacji procedur eksperymentu stanowią własność Szpitala.

- Bardzo cieszy nas podpisanie umowy, które było przygotowywane od pewnego czasu. Oznacza to zielone światło dla kontynuacji realizacji tego nowatorskiego eksperymentu. Jest to jeden z najbardziej obiecujących projektów, ze wszystkich prowadzonych w spółkach z portfela JR HOLDING. Szczególne ważne jest to, że jest nie tylko dużą szansą biznesową, co oczywiście ważne dla inwestorów, ale terapia ta może stać się światowym przełomem i znacząco zmienić sytuację cierpiących na tą ciężką chorobę, jaką jest stwardnienie rozsiane. Możliwość udziału w tym projekcie daje nam wielką satysfakcję – podsumował Prezes JR HOLDING, January Ciszewski.

źródło: JR HOLDING ASI