INNO-GENE podejmie decyzję o przejściu na główny parkiet

Najbliższe Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 1 września br. zdecyduje o przeniesieniu notowań spółki na głowy parkiet oraz o uchwaleniu programu motywacyjnego dla pracowników.

Zarząd INNO-GENE S.A. ogłosił, iż w dniu 1 września 2020 roku odbędzie się zgromadzenie akcjonariuszy. Kluczowymi decyzjami podejmowanymi przez zgromadzenie będzie podjęcie uchwał o przeniesieniu notowań spółki na rynek podstawowy GPW oraz o emisji 570 000 akcji skierowanych do pracowników i współpracowników, po spełnieniu kryteriów kapitalizacji oraz zysku netto w latach 2020 (3 mln zł) i 2021 (5 mln zł). Program zakłada, że cała grupa INNO-GENE wypracuje w 2020 roku co najmniej 5 mln zł przychodu, a w roku kolejnym 8 mln zł przychodu.

Decyzja o przeniesieniu notowań wypływa wprost z osiągnięcia odpowiedniej kapitalizacji spółki. Celem zmiany rynku notowań jest zwiększenie możliwości pozyskiwania kapitału na rozwój spółki, ponieważ rynek regulowany cieszy się większą popularnością, zwłaszcza wśród inwestorów instytucjonalnych i firm międzynarodowych. Ma to przyczynić się do wzrostu płynności akcji spółki i wzrostu kapitalizacji. Drugim argumentem za przeniesieniem notowań na rynek główny GPW jest wzrost wiarygodności i zaufania do spółki wymagany podczas współpracy z międzynarodowymi koncernami oraz zagranicznymi kontrahentami. - powiedział Jacek Wojciechowicz, Prezes Zarządu INNO-GENE S.A.

źródło: INNO-GENE