INFOSCAN pozyskuje 21 mln finansowania na ekspansję i zapowiada aktualizację strategii rozwoju

Firma telemedyczna Infoscan S.A. podpisała umowę inwestycyjną z funduszem European High Growth Opportunities Securitization Fund („Inwestor”), w ramach której może pozyskać nawet 21 mln zł. Środki zostaną przeznaczone na ekspansję zagraniczną, certyfikację FDA oraz przejście na Rynek Główny GPW. Pośrednikiem pomiędzy Spółką, a Inwestorem jest doradca inwestycyjny Alpha Blue Ocean Inc. W związku z podpisaniem umowy inwestycyjnej Spółka zamierza opracować aktualizację strategii rozwoju.

Transakcja zakłada emisję obligacji zamiennych na akcje o wartości 50 000 zł każda. Obligacje będą oferowane w 6 transzach o wartości nominalnej 750 tys. zł każda oraz 33 transzach o wartości nominalnej 500 tys. zł każda, w związku z czym Infoscan może pozyskać od Inwestora nawet 21 mln zł. Spółka zaznacza jednocześnie, że jest to wartość maksymalna, a obligacje dla Inwestora będą emitowane tylko i wyłącznie w sytuacji wystąpienia określonego zapotrzebowania.

– Umowa z Inwestorem otwiera Spółce drogę do dalszej ekspansji, zarówno zagranicznej, jak i w Polsce oraz pozwala sfinansować realizację najistotniejszych kamieni milowych. Dzięki środkom od Inwestora Infoscan będzie mógł sfinansować działania związane z wejściem na nowe rynki. Finansowanie pozwoli nam również wznowić procedurę wejścia na rynek amerykański, którą rozpoczniemy od ponownego ubiegania się o certyfikat FDA - komentuje Piotr Sobiś, Wiceprezes Zarządu Infoscan. - Bardzo istotna dla nas jest transzowana forma pozyskanego finansowania. Dzięki temu Spółka otrzyma niezbędny kapitał w momencie wystąpienia zapotrzebowania na te środki, co pozwoli efektywnie je wykorzystać. Warto zaznaczyć, że kwota 21 mln zł to wartość maksymalna. Nie musimy jej wykorzystywać w stu procentach - dodaje Piotr Sobiś.

Pierre Vannineuse, założyciel grupy Alpha Blue Ocean, która pośredniczyła oraz doradzała obu stronom transakcji skomentował umowę następująco – ABO z dumą ogłasza partnerstwo finansowe z firmą Infoscan, która wykazała się innowacyjnością w swojej ofercie zdalnej diagnostyki bezdechu sennego. Finansowanie pomoże Spółce zabezpieczyć potrzeby kapitałowe związane z globalną ekspansją swojego rozwiązania.

Infoscan planuje przejść z rynku NewConnect na Rynek Główny GPW. Środki pozyskane w ramach umowy inwestycyjnej pozwolą Spółce przyspieszyć prace nad prospektem emisyjnym. Infoscan zamierza również zaktualizować strategię rozwoju.

– Wejście na rynek główny naszej rodzimej giełdy pozwoli nam zdobyć ekspozycję na nową grupę inwestorów, nie tylko z Polski, ale również z zagranicy. Infoscan ma bardzo duży potencjał, aby zostać firmą globalną. Nasze rozwiązanie jest już wykorzystywane w placówkach medycznych we Francji oraz w Azji Południowo Wschodniej. Do końca tego roku planujemy być obecni na co najmniej 10 rynkach zagranicznych. Rynek Główny GPW jest więc naturalnym miejscem dla Spółki Infoscan - komentuje Maciej Nowak, pełniący funkcję Wiceprezesa Zarządu Infoscan.

Inwestora reprezentowali: Adwokat Paweł Frańczak z kancelarii prawnej PFLAW ADVOCATES & PARTNERS oraz francuska kancelaria prawna JEANTET.

źródło: InnerValue Investor Relations