CM INTERNATIONAL startuje z ofertą publiczną akcji

CM International S.A., notowany na NewConnect, producent nowej generacji urządzeń wykorzystywanych do zabiegów medycyny estetycznej rozpoczął zapisy na akcje serii D w ramach publicznej oferty. Środki z emisji zostaną przeznaczone m.in. na poprawę infrastruktury produkcyjnej, rozbudowę działu IT oraz R&D, prototypowanie i wprowadzenie do sprzedaży nowych urządzeń. W ramach przeprowadzanej oferty publicznej Spółka chce pozyskać ok. 4,25 mln zł.

W ramach publicznej oferty akcji inwestorzy będą mogli kupić nie więcej niż 105 000 akcji nowej emisji serii D, które po rejestracji będą stanowiły 8 proc. w kapitale zakładowym Spółki. Cena emisyjna w ofercie została wyznaczona na 40,50 zł za jedną akcję. Kapitalizacja CM International S.A. w przededniu ogłoszenia oferty wyniosła prawie 68 mln zł, a jedna akcja była wyceniana na 56,50 zł. Zatem zainteresowani inwestorzy będą mogli nabyć akcje z ponad 28 proc. dyskontem do ceny z dnia 22.11.2019 r. Emisja, o wartości 4 252 500 zł, przeprowadzana będzie w formie oferty publicznej skierowanej do nieograniczonego grona adresatów. Minimalną kwota, na jaką może opiewać zapis na akcje wynosi 2 025 zł.

CMI rozwija się niezwykle dynamicznie dlatego dodatkowe środki umożliwiłyby realizację kolejnych projektów. Pozyskane środki zagospodarujemy między innymi w poprawę infrastruktury produkcyjnej oraz poszerzenie portfolio naszych produktów. Rynek urządzeń do zabiegów kosmetycznych i medycyny estetycznej zmienia się niezwykle dynamicznie. Produkty CMI charakteryzują się wysokim zaawansowaniem technologicznym, które wprowadziły rynek kosmetyczny w Rewolucję 4.0. W celu zachowania przewag konkurencyjnych musimy w przeciągu 2 lat dysponować dodatkowymi produktami, które sprostają rosnącym wymaganiom rynku. – powiedział Mariusz Kara, Prezes Zarządu CM International S.A.

Cele emisyjne:
CM International S.A. chce pozyskać ok. 4,25 mln zł z emisji akcji serii D w ramach oferty publicznej. Środki finansowe, które pozyska Spółka będą przeznaczone na następujące cele:
1. Rozpoczęcie prac związanych z rozbudową hali tj. prace projektowe i rozpoczęcie prac budowlanych;
2. Rozbudowa działu IT oraz R&D na co składają się koszt pracodawcy na wynagrodzenia dla nowo zatrudnianych specjalistów oraz zakup sprzętu, oprogramowania i licencji;
3. Prototypowanie oraz wprowadzenie do sprzedaży tj. stworzenie oraz wprowadzenie do sprzedaży sześć nowych urządzeń w okresie 24 miesięcy
4. Koszty związane z przeprowadzeniem oferty publicznej;

Jako jeden z celów emisyjnych CM International wskazało rozpoczęcie prac związanych z rozbudową hali produkcyjnej. Po przeprowadzce do nowego obiektu, Spółka będzie miała do dyspozycji ok. 800 m2 powierzchni. Jednak z uwagi na skokowy wzrost skali działalności, niezbędne jest aby zwiększyć powierzchnię montażową. Większa powierzchnia oraz dodatkowe wyposażenie zapewnią CMI optymalny poziom produkcyjny przy zachowaniu wysokiej jakości.

Drugim celem wskazanym przez CMI jest rozbudowa działu IT oraz R&D. Model działalności Spółki wymaga sprawnej i niezawodnej obsługi urządzeń oraz ich serwisowania. Obecnie produkty CM International oferowane są w ponad 50 państwach na całym świecie. Do sprostania dynamicznie rosnącej sieci urządzeń wymagana jest rozbudowa działu IT. Drugim aspektem wpisującym się w realizację celu jest rozbudowa centrum badawczo-rozwojowego. Nowoczesny dział R&D zapewni utrzymanie przewag konkurencyjnych produktów i spółki CMI na rynku.

Niezwykle ważnym celem wskazanym przez Spółkę jest wprowadzenie do sprzedaży aż sześciu nowych urządzeń w okresie 24 miesięcy. W ramach realizacji celu zaplanowano wykorzystanie pozyskanych środków na kompleksowy proces prototypowania oraz wprowadzenia produktów na rynek.

Jeśli chodzi o zaawansowanie technologiczne urządzeń wykorzystywanych przy zabiegach medycyny estetycznej to śmiało mogę powiedzieć, że jesteśmy pionierami. Nasz soft oraz wykorzystanie Internetu w urządzeniach umożliwiło wprowadzenie przemysłu kosmetycznego w nową erę zarządzania i serwisowania. Tempo zmian technologicznych w branży jest niezwykle wysokie. Aby sprostać trendom, musimy rozbudować dział IT oraz centrum badawczo-rozwojowe – powiedział Michał Sebastian, Wiceprezes Zarządu CM International S.A.

Struktura kapitału zakłądowego CM International S.A. na chwilę obecną wygląda następująco: 54,86 proc. akcji posiada Pan Mariusz Kara, 12,47 proc. akcji należy do spółki Certus Investment Sp. z o.o., a 11,64 proc. do Spółki Weremczuk Holding Sp. z o.o., a 4,32 proc. akcji posiada Pan Michał Sebastian. Pozostali akcjonariusze posiadają łącznie 16,71 proc. udziałów.

Po trzech pierwszych kwartałach 2019 r. CMI osiągnęła przychody netto ze sprzedaży na poziomie 12,4 mln zł, co stanowi wzrost o 64,2% w porównaniu do wyniku osiągniętego w analogicznym okresie roku ubiegłego. W ujęciu narastającym, tj. za okres od 1 stycznia do 30 września 2019 r, wynik netto wyniósł prawie 1,49 mln zł, co stanowi ponad 20% wzrost (niemal 1,24 mln zł) w porównaniu do równoległego okresu roku 2018. Produkowane przez Spółkę urządzenia, w ostatnich okresach zyskują coraz większą popularność na europejskim rynku urządzeń kosmetycznych. Tylko w trzecim kwartale Spółka pozyskała zamówienia od klienta z Niemiec oraz Hiszpanii o wartości ponad 2 mln euro.

źródło: InnerValue Investor Relations