CM INTERNATIONAL będzie rozwijać działalność bez wsparcia z oferty publicznej

CM International notowany na NewConnect, producent nowej generacji urządzeń wykorzystywanych do zabiegów medycyny estetycznej poinformowało, że oferta publiczna akcji serii D nie doszła do skutku z powodu nieosiągnięcia minimalnego wymaganego progu zapisów. Spółka zapewnia jednak, że nie rezygnuje z realizacji celów emisyjnych wskazanych w ofercie. Producent rozważa pozyskanie finansowania na te cele z innych źródeł. Jednocześnie CMI wskazuje, że niepozyskanie kapitału w ramach oferty nie wpływa na bieżącą działalność producenta.

Do dnia zakończenia przyjmowania zapisów na akcje serii D w terminie określonym w ofercie nie osiągnięto minimalnego progu emisyjnego wynoszącego 25.000 sztuk akcji. W związku z powyższym oferta publiczna akcji serii D nie doszła do skutku.

W opinii zarządu CMI, zainteresowanie inwestorów było duże. Jednak oczekiwania inwestorów względem warunków były inne od proponowanych warunków w ofercie. Uniemożliwiało to im podjęcie decyzji o wzięciu udziału w emisji akcji serii D.

Jak podkreśla Zarząd CMI, bieżąca działalność producenta jest prowadzona w normalnym optymalnym trybie. Niepozyskanie kapitału z emisji w ramach oferty publicznej nie ma wpływu na bieżącą realizację zamówień.
Zainteresowanie inwestorów było spore. Oczekiwania ich były nieco odmienne od ustalonych warunków w ofercie. Produkcja i dostarczanie zamówień do naszych klientów przebiega w pełni pomyślnie. Jesteśmy Spółką o mocnych fundamentach. Biznes CMI charakteryzuje się wysoką rentownością. Dodatkowo jesteśmy w trakcie projektowania nowego urządzenia, o szczegółach poinformujemy rynek w najbliższym czasie. – powiedział Mariusz Kara, Prezes Zarządu CM International S.A.

Wśród celów emisyjnych CM International wskazało m.in. powiększenie działu IT oraz R&D oraz wprowadzenie do sprzedaży aż sześciu nowych urządzeń w okresie 24 miesięcy.

Zarząd spółki dołoży wszelkich starań, aby zrealizować cele. Część z nich na pewno sfinansujemy z własnych środków. Bardziej kapitałochłonne projekty będziemy się starać finansować ze środków zewnętrznych. Opcji jest wiele. Rozważamy jakie mamy alternatywy. Cele wskazane w ofercie są projektami typowo inwestycyjnymi. Spółka rozwija się bardzo dynamicznie i widzimy potrzebę inwestycji. Zrealizowanie tych istotnych celów będzie dodatkowym bodźcem do wzrostu skali naszego biznesu. – komentuje Michał Sebastian, Wiceprezes Zarządu CM International S.A.

Z końcem listopada minionego roku CMI poinformowało o rozpoczęciu oferty publicznej. Inwestorzy mieli możliwość kupić nie więcej niż 105.000 akcji nowej emisji serii D. Cena emisyjna w ofercie została wyznaczona na 40,50 zł za jedną akcję. Spółka planowała pozyskać 4,25 mln zł. W grudniu ubiegłego roku CM International poinformowała o przedłużeniu zapisów do 30 stycznia 2020 r.

Po trzech pierwszych kwartałach 2019 r. CMI osiągnęła przychody netto ze sprzedaży na poziomie 12,4 mln zł, co stanowi wzrost o 64,2% w porównaniu do wyniku osiągniętego w analogicznym okresie roku ubiegłego. W ujęciu narastającym, tj. za okres od 1 stycznia do 30 września 2019 r, wynik netto wyniósł prawie 1,49 mln zł, co stanowi ponad 20% wzrost (niemal 1,24 mln zł) w porównaniu do równoległego okresu roku 2018.

źródło: InnerValue Investor Relations