BIT EVIL - Codeaddict rozszerza zasięg swoich usług na rynkach zachodnich

Codeaddict software house, działający w ramach spółki Bit Evil, notowanej na rynku NewConnect zwiększa liczbę klientów w zachodniej Europie i USA. Spółka zakończyła etap prac nad projektem aplikacji Meet.mba dla londyńskiego start-upu zrzeszającego społeczność obecnych studentów i alumnów studiów MBA. Firma realizuje także zlecenia dla renomowanych instytucji m.in. London Business School oraz University of Illinois.

Bit Evil pod marką Codeaddict prowadzi dynamicznie rozwijający się software house, który posiada już kilkudziesięciu klientów z ponad 10 krajów, głównie USA, Austrii, Niemiec i Hiszpanii. Z końcem stycznia spółka skończyła wersję MVP aplikacji, która po końcowych zmianach i testach zostanie oddana użytkownikom jeszcze w I połowie 2020 r.

- Możemy zdecydowanie nazwać się firmą globalną, gdyż większość naszych przychodów pochodzi od klientów zagranicznych, którzy generują aktualnie około 75 proc. przychodów. Dodatkowo w najbliższym czasie liczmy na ich jeszcze większy udział w przychodach ogółem. Dla klientów realizujemy wiele ciekawych projektów. Jednym z nich jest aplikacja Meet.mba, które jest uzupełnieniem i rozszerzeniem platformy networkingowo-komunikacyjnej dla studentów i absolwentów prestiżowych programów MBA. Dzięki realizacji tego kontraktu pozyskaliśmy też zlecenie od London Business School. – komentuje Sebastian Goliński, prezes Bit Evil.

Platforma Meet.mba umożliwia kontakt i interakcję społeczności studentów i absolwentów programów MBA. Jej celem jest budowa aktywnej społeczności, która umożliwi efektywną wymianę wiedzy i doświadczeń oraz realizację celów biznesowych użytkowników.

Innym ciekawym projektem realizowanym przez poznański zespół jest aplikacja i platforma umożliwiającą obsługę, zakup i odbiór butelek z organicznym mlekiem z automatu typu vending machine. Twórcą pomysłu jest kanadyjski Laiterielampron, który poszukuje nowych kanałów sprzedaży wytwarzanych produktów mlecznych.

- Większość klientów pozyskujemy w sposób bezpośredni, czyli poprzez polecenia lub wcześniejszą współpracę. Uważamy, że jest to najlepsza rekomendacja od klientów, z którymi współpracujemy. Główną wartością docenianą przez naszych klientów jest wysoka jakość realizacji oraz efektywność współpracy, która umożliwia dobre zaplanowanie wdrożenia oraz launch projektu. Nie ograniczamy się jedynie do kodowania, ale uczestniczymy również w technologiczno-biznesowym projektowaniu rozwiązań. Z perspektywy finansów, ważna jest elastyczność cenowa związana z faktem, że zdecydowana większość naszych kosztów wyrażona jest w złotówkach, a klientów fakturujemy w dolarach lub euro. – komentuje Sebastian Goliński, prezes Bit Evil.

Oprócz dynamicznie rozwijających się firm i start-upów, Bit Evil realizuje także projekty dla prestiżowych i renomowanych instytucji, takich jak London Business School oraz University of Illinois.

- Dla London Business School realizujemy projekt LBS Entrepreneurship, który zakłada stworzenie platformy informacyjnej dla społeczności przedsiębiorców wśród studentów oraz absolwentów uczelni. Serwis będzie zbierał w jednej, intuicyjnej przestrzeni informacje o kołach naukowych, klubach i organizacjach studenckich działających na LBS w zakresie wspierania przedsiębiorczości. Z kolei dla University of Illinois tworzymy aplikację, która będzie realizowała założenia programu badawczego z zakresu medytacji. – dodaje Sebastian Goliński.

Bit Evil w minionym roku osiągnął prawie 1,5 mln zł przychodów, to o 259% więcej w porównaniu z 2018 r. Skokowy wzrost to efekt rozwoju portfolio zagranicznych projektów. Skuteczna zmiana profilu działalności i koncentracja na usługach software house, już wkrótce mają znaleźć odzwierciedlenie w zmianie nazwy na Codeaddict, którą w połowie stycznia zapowiedział zarząd. Wyniki finansowe za IV kwartał spółka opublikuje już 7 lutego.

źródło: InnerValue Investor Relations