SMS KREDYT - zysk netto Grupy za I kwartał większy o 213%

SMS Kredyt Holding S.A. opublikowała wybrane, szacunkowe dane za pierwszy kwartał 2013r. We wskazanym okresie przybliżony zysk netto wyniósł 447 tys. zł co stanowi wzrost o nieco ponad 213% w stosunku do analogicznego okresu w roku ubiegłym. Zysk netto przypadający akcjonariuszom większościowym wyniósł 514 tys. zł, co jest lepszym wynikiem blisko o 260%.

Od stycznia do marca 2013, SMS Kredyt Holding S.A. w odniesieniu do I kwartału 2012r., zanotowała blisko 97% wzrost przychodów ze sprzedaży, dając kwotę 4.222 tys. złotych. EBIT znalazł się na poziomie 784 tys. złotych, co stanowi ponad 64% zwyżkę w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego.

W pierwszym kwartale b.r. SMS Kredyt udzielił pożyczek na kwotę 8.919 tys. zł, dając wynik lepszy prawie o 99% w stosunku do analogicznego okresu w roku ubiegłym.

Prezentowane przez nas szacunkowe dane za pierwszy kwartał są zgodne założeniami przyjętymi na rok 2013, mówi Marcin Tokarek, Prezes Zarządu SMS Holding S.A. Wzrost przychodów wynika m.in. z poszerzenia oferty o pożyczki na wyższe kwoty – do 7 tysięcy zł, co się wiąże ze wzrostem średniej kwoty pożyczek z 600 zł  do nieco ponad 1200 zł.

Naszym celem jest budowanie pozycji wiodącej marki na rynku pożyczek w Polsce - mówi Marcin Tokarek, prezes SMS Kredyt Holding S.A. Spółka zamierza w przyszłości m.in. wykorzystać lukę rynkową w zakresie finansowania mikropłatności produktami pożyczkowymi oraz podążać zgodnie z kierunkiem rozwoju rynku pożyczek niebankowych w Polsce rozwijając linię pożyczek od 1 tys. do 3 tys. zł.

Szczegółowe omówienie skonsolidowanych wyników finansowych przedstawione zostanie w raporcie za I kwartał 2013 roku, którego termin publikacji przypada na 8 maja 2013 roku.

źródło: PROFESCAPITAL