SMS KREDYT HOLDING - Rekordowa sprzedaż w IV kwartale 2013 r.

W raporcie okresowym za IV kwartał Grupa SMS Kredyt wykazała rekordowy poziom przychodów. Okres październik-grudzień to 24% wzrostu - sprzedaż w tym okresie ukształtowała się na poziomie 13,3 mln PLN. Przychody za cały 2013 rok wzrosły o 41% i wyniosły 18,8 mln PLN.

Dynamiczny wzrost przychodów ze sprzedaży jest skutkiem odnotowywanych rekordowych poziomów wartości udzielanych pożyczek przez spółkę zależną. W okresie od października do grudnia 2013 r. udzieliliśmy pożyczki o łącznej wartości 13,3 mln PLN. W całym 2013 roku wartość wypłaconych pożyczek wyniosła prawie 43 mln PLN. Odnotowane wzrosty wynoszą odpowiednio 46% i 52% w porównaniu do poprzedniego roku.

W IV osiągnęliśmy bardzo dobre wyniki finansowe wynikające przede wszystkim ze wzrostu sprzedaży naszych produktów. Wzrost sprzedaży jest rezultatem konsekwentnej realizacji naszej strategii polegającej na stałym rozwoju sieci sprzedaży, udoskonalaniu oferty produktowej oraz procesów. Jako przykład nowej oferty warto wspomnieć, iż w grudniu rozpoczęliśmy działalność na naszym zdaniem bardzo perspektywicznym rynku finansowania zakupów ratalnych. Uważam, że mamy doświadczenie i możliwości, by skutecznie umacniać pozycję również w tej części rynku finansowego – skomentował wyniki Marcin Tokarek, prezes zarządu SMS Kredyt Holding SA.

Zwiększenie sprzedaży pozwoliło wypracować w IV kwartale 611,2 tys. PLN zysku netto, co jest kwotą ponad dwukrotnie większą, niż w tym samym okresie w roku poprzednim. W ujęciu narastającym, po czterech kwartałach 2013 roku wynik netto wyniósł 1,6 mln PLN.

Biznes polegający na udzielaniu pożyczek jest kapitałochłonny. W połowie 2013 roku nawiązaliśmy stałą współpracę z funduszem sekurytyzacyjnym. Tym samym rozpoczęliśmy pozyskiwać finansowanie na rozwój poprzez regularną sprzedaż portfeli wierzytelności. W 2014 roku zamierzamy kontynuować współpracę z funduszem co pozwoli nam dalej dynamicznie rosnąć – Dodaje Marcin Tokarek.

W styczniu br. spółka zależna SMS Kredyt Holding S.A. udzieliła pożyczek o łącznej, rekordowej, wartości 4,6 mln PLN – rok do roku stanowi to blisko 40% wzrost.

źródło: PROFESCAPITAL