Wywiady

2016-02-03 12:01

S4E


Z Pawłem Piętką, Prezesem Zarządu Spółki S4E S.A., o przedmiocie działalności, strukturze przychodów, planach przeniesienia notowań akcji na rynek regulowany oraz o wynikach finansowych, rozmawia Artur Górski z serwisu NewConnector.pl:


2016-01-11 08:57

SFN


Z Bogusławem Sromkiem, Prezesem Zarządu Spółki SferaNET S.A., o realizowanych projektach inwestycyjnych, strukturze klientów, perspektywach dla branży telekomunikacji oraz strategii rozwoju Spółki, rozmawia Artur Górski z serwisu NewConnector.pl:


2015-12-18 08:55

ADM


Z Andrzejem Bartoszewiczem, Prezesem Zarządu Spółki ADMIRAL BOATS S.A., o profilu działalności, przejęciu Stoczni w Tczewie, nowych kontraktach oraz o wynikach finansowych, rozmawia Artur Górski z serwisu NewConnector.pl:


2015-12-08 19:12

ABS


Ze Sławomirem Jaroszem, Prezesem Zarządu Spółki ABS Investment S.A., o 5 latach jej istnienia, filozofii działania, portfelu inwestycyjnym oraz o prognozowanych i osiąganych wynikach finansowych, rozmawia Artur Górski z serwisu NewConnector.pl:


2015-11-24 11:20

MOE


Z Mikołajem Batorem, Prezesem Zarządu Spółki MODE S.A., o wynikach finansowych w 3 kw. 2015 r., optymalizacji kosztów działalności, rozwijaniu nowych projektów oraz o realizacji założeń Strategii Rozwoju, rozmawia Artur Górski z serwisu NewConnector.pl:


2015-09-29 08:13

BVT


Z Katarzyną Szubą, Prezesem Zarządu Spółki BVT S.A., która zadebiutuje dzisiaj na rynku NewConnect, o celach emisyjnych, przedmiocie działalności, strategii rozwoju oraz o wynikach finansowych, rozmawia Artur Górski z serwisu NewConnector.pl:


2015-09-23 07:58

SAR


Z Tomaszem Pruszczyńskim, Prezesem Zarządu Spółki SARE S.A., o segmentach biznesowych, otoczeniu rynkowym, planach przejścia na rynek regulowany GPW oraz o wynikach finansowych, rozmawia Artur Górski z serwisu NewConnector.pl:


2015-09-21 07:41

GEM


Z Tadeuszem Popławskim, V-ce Prezesem Zarządu Spółki Grupa Emmerson S.A., o nowym segmencie biznesowym, strukturze Grupy Kapitałowej, rynku nieruchomości w Polsce oraz o planowanej zmianie rynku notowań, rozmawia Artur Górski z serwisu NewConnector.pl:


2015-09-11 07:55

MBF


Z Robertem Krassowskim, Prezesem Zarządu Spółki MBF Group S.A., o zmianach w Grupie Kapitałowej, wynikach finansowych, wejściu na rynek rumuński oraz o przyjęciu nowej polityki dywidendowej, rozmawia Artur Górski z serwisu NewConnector.pl:


2015-08-31 07:56

MOE


Z Mikołajem Batorem, Prezesem Zarządu Spółki MODE S.A., o profilu działalności, realizacji nowych projektów rozwojowych, ekspansji zagranicznej oraz o poprawie wyników finansowych, rozmawia Artur Górski z serwisu NewConnector.pl: