Wywiad z Krzysztofem Sowińskim - Prezesem Zarządu Spółki Presto S.A.

PST


Z Krzysztofem Sowińskim, Prezesem Zarządu Spółki Presto S.A., o prowadzonej działalności, realizowanych projektach technologicznych, spółkach zależnych oraz o prognozach finansowych, rozmawia Artur Górski z serwisu NewConnector.pl:


Artur Górski: Czym dokładnie zajmuje się kierowana przez Pana Spółka Presto S.A.?

Krzysztof Sowiński: Presto S.A. jest jednym z wiodących na rynku budowlanym producentów systemów kominowych, wentylacyjnych oraz pieców szamotowych.


A.G.: We wrześniu 2012 r. zadebiutowali Państwo na rynku NewConnect. Jakie korzyści przyniosło Spółce upublicznienie na alternatywnym rynku?

K.S.: Na pewno wejście Spółki na NewConnect dało bardzo wiele korzyści. Spółka Presto S.A. stała się bardziej wiarygodna i rozpoznawalna na rynku. Poprzez upublicznienie pozyskaliśmy też kapitał na dalszy rozwój.


A.G.: Z oferty prywatnej Presto S.A. pozyskało 600 tys. zł. Na co przeznaczone zostały te środki?

K.S.: Środki w całości zostały przeznaczone na rozwój firmy. Dzięki temu zwiększyliśmy naszą sprzedaż.


A.G.: Jak kształtuje się struktura przychodów Spółki, uwzględniając poszczególne grupy produktów? Które z nich pozwalają wypracowywać wyższe marże na sprzedaży?

K.S.: Na pewno systemy kominowe są tym produktem, który jest najlepiej sprzedawany oraz z najwyższą marżą. Systemy wentylacyjne też się bardzo dobrze sprzedają. Najnowszym produktem wprowadzonym przez Spółkę do sprzedaży jest system renowacji starych kominów - system FITFIRE, który jest jeszcze mało znany.


A.G.: Jak oceniłby Pan obecną koniunkturę w branży budowlanej w Polsce? Jakie czynniki wpływają na sytuację tego sektora?

K.S.: W Polsce następuje istotny wzrost na rynku budownictwa. Nasza Spółka zanotowała w styczniu i lutym tego roku zwiększenie sprzedaży w stosunku do analogicznego okresu ub. roku. Deweloperzy są bardzo zadowoleni z poprzedniego roku jeśli chodzi o sprzedaż mieszkań. Na pewno niskie oprocentowanie kredytów i łatwość ich uzyskania przez klienta indywidualnego pozytywnie wpływa na sytuację na rynku mieszkaniowym. Cena materiałów budowlanych jest dość niska, co oczywiście przekłada się na koszty budowy.


A.G.: W lutym br. poinformowali Państwo o opracowaniu sposobu wytwarzania przewodów (rur) kominowych z bazaltu i zgłoszeniu tego wynalazku do zastrzeżenia w Urzędzie Patentowym RP. Kiedy spodziewane jest przyznanie Spółce prawa do tego patentu?

K.S.: Spółka uzyskała już patent, na który zgłosiła wniosek do Urzędu Patentowego RP.


A.G.: Presto S.A. otrzymało pozytywną ocenę wniosku o przyznanie dofinansowania ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej na wdrożenie wyników badań przemysłowych oraz prac rozwojowych związanych z omawianym wynalazkiem. W jaki sposób realizacja tego projektu wpłynie na wyniki finansowe Spółki?

K.S.: Jeśli chodzi o rury bazaltowe to jest to bardzo nowoczesna i innowacyjna myśl techniczna. Nikt w Europie nie produkuje takich rur. Cena rury będzie niższa od obecnie stosowanych rur szamotowych. Rury z bazaltu są lżejsze i bardziej wytrzymałe od tradycyjnych, co jest ich dużą przewagą. Wszystko to wpłynie pozytywnie na naszą konkurencyjność oraz zwiększenie sprzedaży. Rury z bazaltu mają także inne zastosowania. Projekt ten na pewno bardzo dobrze wpłynie na wyniki finansowe Spółki.


A.G.: Złożyli Państwo również wniosek o dotację unijną na opracowanie nowej mieszanki betonowej opartej na kruszywie bazaltowym. Na czym polega to przedsięwzięcie i jak może się ono przełożyć na rozwój firmy?

K.S.: Tak, mamy dużo pomysłów na nowe produkty i cały czas prowadzimy badania. Jeśli chodzi o mieszankę betonową opartą na kruszywie z bazaltu to będzie ona dużo lepsza od obecnie stosowanych mieszanek. Nasz produkt będzie bardziej wytrzymały na różne warunki atmosferyczne, ale nie chciałbym na razie zdradzać zbyt wielu szczegółów.


A.G.: Jak zbudowana jest Grupa Kapitałowa Presto S.A.? Czym zajmują się poszczególne podmioty wchodzące w jej skład?

K.S.: Presto S.A. jest właścicielem jeszcze 2 spółek - Presto Lab Sp. z o.o. i Presto Technologie Sp. z o.o. Presto Lab zajmuje się badaniami laboratoryjnymi i cały czas poszukuje nowych rozwiązań. Natomiast Presto Technologie opracowuje nowe technologie w branży budowlanej.


A.G.: Czy spółki zależne rozwijają się zgodnie z Państwa oczekiwaniami?

K.S.: Tak, obie spółki rozwijają się bardzo dobrze, co przynosi nam wiele satysfakcji.


A.G.: Czy mógłby Pan omówić wyniki finansowe Spółki wypracowane przez nią w 2015 r.?

K.S.: W roku 2015 Spółka osiągnęła dobre wyniki finansowe. Udało nam się zwiększyć jednostkowe przychody w całym ubiegłym roku o ponad 55% w ujęciu rdr.


A.G.: Jak wyglądają prognozy finansowe Presto S.A. na kolejne lata i na jakich założeniach zostały one oparte?

K.S.: Presto S.A. stawia na nowe technologie, które zamierzamy wprowadzić na rynek. Chcemy też budować fabrykę, która pozwoli zwiększyć sprzedaż nowych kominów oraz innych produktów. Wszystko jest związane z bazaltem. Planujemy pozyskać środki z funduszy unijnych, które pomogą nam w dalszym rozwoju Presto S.A. Nasza sytuacja finansowa jest bardzo dobra - notujemy wzrost sprzedaży w stosunku do poprzedniego roku, mamy podpisane nowe kontrakty z hurtowniami oraz duży kontrakt z PSB.


A.G.: Spółka podpisała niedawno ramową umowę handlową z Grupą Polskie Składy Budowlane S.A. Co stanowi główny przedmiot zawartego kontraktu?

K.S.: Polskie Składy Budowlane jest to Grupa ponad 400 hurtowni materiałów budowlanych oraz ponad 200 sklepów „Mrówka”. Presto S.A. będzie dostarczać nowemu kontrahentowi systemy kominowe, wentylacyjne i piece szamotowe.


A.G.: Z jakich elementów składa się Państwa Strategia Rozwoju?

K.S.: Najważniejsze są dla nas nowe technologie oraz budowa fabryki. Zatrudniliśmy również kolejnych handlowców.


A.G.: Na jakim etapie znajduje się planowana budowa zakładu produkcyjnego w Janowie Podlaskim?

K.S.: Z chwilą otrzymania dotacji ruszamy z projektowaniem hali. Mamy już opracowaną technologię oraz wybranych oferentów.


A.G.: Jaka będzie polityka dywidendowa Spółki w nadchodzących latach?

K.S.: Do 90% wypracowanego zysku chcemy przeznaczać na wypłatę dywidendy.


A.G.: W ostatnim czasie doszło do wielu zmian w strukturze Państwa Akcjonariatu. Czy mają one jakieś przełożenie na sytuację i rozwój Presto S.A.?

K.S.: Tak, pozyskaliśmy kilku nowych Akcjonariuszy, którzy przekroczyli próg 5%. Świadczy o ich dużym zaufaniu do Spółki. Nowi Akcjonariusze na pewno będą aktywnie uczestniczyli w planowanym rozwoju Spółki.


A.G.: Czy rozważają Państwo wdrożenie Programu skupu akcji własnych?

K.S.: Rozważamy wprowadzenie Programu Buy-Back. Decyzję o tym Programie mogą oczywiście podjąć Akcjonariusze podczas Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.


A.G.: Jaką rolę w dostępnych źródłach pozyskiwania kapitału przez przedsiębiorstwa odgrywa dzisiaj rynek NewConnect?

K.S.: Rynek NewConnect z pewnością jest interesującym źródłem finansowania dla nowych spółek, jak również i dla tych, które są już na nim notowane.


A.G.: Które kanały komunikacji z inwestorami są obecnie Pana zdaniem najefektywniejszymi dla spółek giełdowych?

K.S.: Moim zdaniem, bardzo ważnym kanałem komunikacji z inwestorami jest przede wszystkim Internet, a więc strona internetowa Spółki, która pozwala na znalezienie wszystkich najważniejszych informacji o Emitencie w jednym miejscu. Duże znaczenie mają także gazety giełdowe oraz fora inwestorskie, gdzie inwestorzy mogą wymieniać się poglądami na temat poszczególnych spółek.


A.G.: Czy Presto S.A. zamierza w dłuższej perspektywie zmienić rynek notowań na rynek regulowany GPW w Warszawie?

K.S.: Naszym celem strategicznym jest przeniesienie notowań akcji Spółki na rynek regulowany. Najpierw jednak musimy spełnić najważniejsze kryterium, jakim jest wartość kapitalizacji Spółki.


A.G.: Bardzo dziękuję za rozmowę.


PST
Krzysztof Sowiński, Prezes Zarządu Spółki Presto S.A.