ŚLĄSKIE KAMIENICE - Ruszyły zapisy na obligacje spółki

Śląskie Kamienice S.A. – notowana na NewConnect spółka, inwestująca w zabytkowe kamienice chce pozyskać 3 mln zł w ramach Publicznej Oferty Obligacji. Zapisy na obligacje Spółki ruszyły 29 października. Środki pozyskane w ramach emisji mają zostać przeznaczone na inwestycje w kolejne kamienice na terenie Górnego Śląska oraz remonty elewacji budynków już należących do spółki.

Od 29 października do 5 grudnia 2018 r. Śląskie Kamienice S.A. oferuje 2-letnie obligacje serii L1, o wartości nominalnej 10 000 zł każda, z oprocentowaniem stałym wynoszącym 7,0% w skali roku. Odsetki będą wypłacane kwartalnie. Zabezpieczeniem emitowanych obligacji jest hipoteka na należącej do spółki kamienicy zlokalizowanej w ścisłym centrum Katowic o wartości 150 proc. wartości nominalnej obligacji. Inwestorzy indywidualni i instytucjonalni mogą składać zapisy za pośrednictwem emitenta, który jest jednocześnie oferującym papiery. Obligacje nie będą wprowadzane na Catalyst.

- Działalność naszej spółki z roku na rok rozwija się coraz bardziej. Przez 5 lat naszej działalności zbudowaliśmy solidną markę, która jest coraz bardziej rozpoznawalna w regionie Górnego Śląska. Skutkiem tego są stale rosnąca liczba ofert przychodzących zarówno od właścicieli kamienic, którzy to właśnie nam chcą sprzedać swoje nieruchomości, jak i ze strony prywatnych inwestorów zainteresowanych oferowaną przez nas usługą pośrednictwa w transakcji oraz obsługi inwestycji. Tak korzystna sytuacja powoduje potrzebę zwiększania kapitału obrotowego, aby dokonywać zakupu kolejnych nieruchomości oraz remontować te które już nabyliśmy. – komentuje Ofka Piechniczek, Prezes Zarządu Śląskie Kamienice S.A.

Spółka planuje przeznaczyć pozyskane środki na kolejne inwestycje. Uzyskany kapitał ma również posłużyć do obsługi remontów elewacji kamienic już należących do spółki.

- Od początku istnienia spółki jednym z głównych źródeł finansowania są emisje obligacji. Do tej pory były to jednak emisje prywatne, dzięki którym powstało grono inwestorów, którzy nam zaufali i są zainteresowani finansowaniem naszej działalności. Uważamy, że przyszedł czas aby poszerzyć to grono poprzez przeprowadzenie pierwszej publicznej emisji obligacji. Za każdym razem nasze obligacje są zabezpieczone nieruchomościami których wartość rynkowa znacząco przekracza wartość nominalną emitowanych papierów dłużnych. Tak samo jest w tym przypadku. – dodaje Ofka Piechniczek.

Hipoteka stanowiąca zabezpieczenie emisji zostanie ustanowiona po przydziale emitowanych obligacji na kamienicy znajdującej się w centrum Katowic przy ul. Słowackiego 39. Łączna powierzchnia użytkowa kamienicy wynosi prawie 1,2 tys. m2, a jej wartość rynkowa - 5,9 mln zł (stan na 27 czerwca 2018 r.).

Według opublikowanego w sierpniu tego roku raportu półrocznego spółka osiągnęła w I półroczu 2018 r. ponad 8 mln zł przychodów, a zysk netto wyniósł 2,09 mln zł. Wartość aktywów spółki na dzień 30 czerwca 2018 roku wyniosła 66,30 mln zł i była wyższa o prawie 30 proc. od analogicznej wartości na koniec czerwca 2017 roku.

źródło: InnerValue Investor Relations