ŚLĄSKIE KAMIENICE - Rekordowa sprzedaż nieruchomości oraz sukces publicznej oferty obligacji

Śląskie Kamienice S.A. – notowana na NewConnect spółka inwestująca w zabytkowe kamienice na terenie województwa śląskiego - sprzedała w październiku oraz w listopadzie 2018 r. nieruchomości o łącznej wartości 5,7 mln zł. Wartość ta stanowi aż 209 proc. przychodów netto ze sprzedaży uzyskanych w III kwartale b.r. Ponadto spółka pozyskała 3 mln zł w ramach publicznej oferty obligacji serii L1. Przydział obligacji miał miejsce 7 grudnia tego roku.

- Ostatnie kilka miesięcy to czas komercjalizacji zakończonych inwestycji, przede wszystkim kamienic zlokalizowanych przy ul. Kopernika w Katowicach oraz przy ul. Rynek w Jaworznie. Skutkiem tego jest podpisanie w przeciągu ostatnich dwóch miesięcy umów sprzedaży lokali mieszkalnych oraz usługowych o łącznej wartości prawie 5,7 mln zł. Sprzedane lokale są w trakcie remontów. Nabywców znalazło aż 26 mieszkań. Szacujemy, że kolejne lokale zostaną sprzedane do końca stycznia – komentuje Ofka Piechniczek, Prezes Zarządu Śląskie Kamienice S.A.

Spółka oprócz dalszej komercjalizacji zakończonych inwestycji planuje nabywać kolejne kamienice oraz zakończyć trwające realizacje. W tym celu spółka zorganizowała pierwszą publiczną ofertę obligacji serii L1. W ramach trwającej od 29 października do 5 grudnia 2018 r. oferty Śląskie Kamienice S.A. wyemitowały 300 obligacji po cenie nominalnej 10 000 zł każda, z oprocentowaniem stałym wynoszącym 7,0% w skali roku. Odsetki będą wypłacane kwartalnie. Zabezpieczeniem emitowanych obligacji jest hipoteka na należącej do spółki kamienicy zlokalizowanej w ścisłym centrum Katowic
o wartości 150 proc. wartości nominalnej obligacji. Przydział obligacji miał miejsce 7 grudnia b.r.

- Od początku istnienia naszej spółki emisje obligacje są jednym z głównych sposobów pozyskiwania finansowania na zakup nowych nieruchomości oraz wykonanie wszystkich niezbędnych prac remontowych oraz renowacyjnych. Była to jednak pierwsza oferta publiczna, a więc jej sukces cieszy nas szczególnie. Sprzedaż wszystkich oferowanych obligacji pokazuje również, że inwestorzy wierzą w nasz model biznesowy, a grono sympatyków naszej spółki stale się powiększa. Bardzo możliwe, że w przyszłości po raz kolejny zdecydujemy się na pozyskanie finansowania w ten sposób – dodaje Ofka Piechniczek.

Według opublikowanego w listopadzie tego roku raportu za pierwsze trzy kwartały 2018 r. spółka osiągnęła w tym okresie prawie 12 mln zł przychodów, a zysk netto wyniósł 1 mln zł. Wartość aktywów spółki na dzień 30 września 2018 roku wyniosła 54 mln zł.

źródło: InnerValue Investor Relations