SCOPE FLUIDICS zakończył czwarty etap prac nad systemem PCR|ONE

Curiosity Diagnostics – spółka wchodząca w skład Grupy Kapitałowej Scope Fluidics S.A. – zakończyła w terminie czwarty etap prac badawczo-rozwojowych nad systemem PCR|ONE, bezkonkurencyjnym pod względem szybkości i kompleksowości badania systemem do automatycznej analizy materiału genetycznego patogenów bakteryjnych i wirusowych. Tym samym system PCR|ONE uzyskał gotowość do rozpoczęcia testów w warunkach docelowych. Zostaną one przeprowadzone przez niezależnego partnera – ALAB Laboratoria.

Pierwsza runda badań w ALAB Laboratoria zakończyła się w drugiej połowie 2018 r. System PCR|ONE uzyskał wówczas wysokie parametry czułości i specyficzności w porównaniu do konkurencyjnego produktu, a także potwierdził, iż jest bezkonkurencyjny pod względem szybkości analizy materiału genetycznego. Zgromadzone wnioski i rekomendacje posłużyły Scope Fluidics do dalszej optymalizacji funkcjonalności systemu, oraz kosztów produkcji jednorazowych kartridżów. Druga runda badań rozpocznie się w lipcu 2019 r. i zakończy najpóźniej w I kw. 2020 r.

W minionych miesiącach Scope Fluidics osiągnęło strategiczne cele: dokonało optymalizacji funkcjonowania oraz uruchomiło pilotażową linię produkcji chipów, a także wyprodukowało trzy egzemplarze analizatora PCR|ONE.

- Wykorzystaliśmy zalety platformy PCR|ONE w zakresie dużej liczby wykrywanych genów – wprowadziliśmy nowe oznaczenia, które podnoszą specyficzność różnicowania opornych na antybiotyki gronkowców (MRSA) od wariantów podatnych na antybiotyki (MSSA). Wykorzystaliśmy ostatnie miesiące na to by jednocześnie uprościć procedurę produkcji jednorazowych kartridżów i obniżyć koszty produkcji. Jesteśmy bardzo optymistycznie nastawieni do drugiej rundy testów w ALAB laboratoria – mówi prof. Piotr Garstecki, współzałożyciel, istotny akcjonariusz i prezes zarządu Scope Fluidics.

Zakończenie prac nad projektem i uzyskanie certyfikatu CE-IVD, umożliwiającego wprowadzenie systemu na rynku europejskim, zaplanowane jest na drugi kwartał 2020 r. System PCR|ONE oferuje najszybsze wykrywanie bakterii i wirusów na świecie (do 20 różnych patogenów oraz genów oporności lekowej). Spółka będzie oferować dwa panele ukierunkowane na najpoważniejsze zagrożenia dla zdrowia człowieka. Pierwszy z nich to panel wykrywający oporne na metycylinę szczepy gronkowca złocistego (MRSA), będące częstą przyczyną zakażeń wewnątrzszpitalnych, które wykazują wysoką antybiotykooporność.

Terminowe zakończenie prac nad analizatorami i jednorazowymi kartridżami, przygotowujące nas do testów systemu PCR|ONE w laboratoriach diagnostycznych, jest dla nasz szczególnie istotne, ponieważ już za kilka tygodni, będziemy nasz system prezentowali w Innovation Zone na AACC Expo - największych targach diagnostycznych na świecie – komentuje Szymon Ruta, dyrektor finansowy i członek zarządu Scope Fluidics.

Odznaczenie przez organizację American Association for Clinical Chemistry, systemu PCR|ONE w konkursie na najbardziej przełomową technologię diagnostyczną jest potwierdzeniem unikalnego połączenia szybkości działania i informatywności (liczby oznaczanych genów) oferowanych przez PCR|ONE, który adresuje dynamicznie rosnący rynku diagnostyki molekularnej.

Według Markets and Markets globalna wartość tego rynku w roku 2021 wyniesie 10,1 mld dol., co przy obecnej wartości 6,5 mld dol. oznacza średnioroczne tempo wzrostu ponad 9 proc.

źródło: InnerValue Investor Relations