SCOPE FLUIDICS - Flagowy wynalazek ochroną patentową w USA

Scope Fluidics S.A. – notowana na NewConnect spółka biotechnologiczna będąca właścicielem innowacyjnych projektów z zakresu diagnostyki medycznej – otrzymała amerykański patent na kluczową technologię stosowaną w systemie diagnostycznym PCR ONE. Prace nad konstrukcją i skutecznością systemu trwały kilka lat. Otrzymany patent USA potwierdza unikalność polskiej technologii i jej globalny potencjał.

Amerykański urząd przyznał spółce patent chroniący zastosowaną w urządzeniu PCR ONE technologię. Pozwala ona na przeprowadzanie ultraszybkiego PCR (ang. polymerase chain reaction) w wielu próbkach jednocześnie, a także na zintegrowanie PCR i detekcji produktów reakcji w jednym module. Technologia, która została wymyślona i opracowana przez naukowców związanych ze Scope Fluidics, a rozwijana w spółce celowej Curiosity Diagnostics, ma zastosowanie we flagowym produkcie firmy - systemie PCR ONE. System składa się z urządzenia (analizatora) i jednorazowego panelu (chipa mikroprzepływowego). Przeprowadza on w pełni automatyczną analizę materiału genetycznego patogenów bakteryjnych i wirusowych, tzn. umożliwia rozpoznanie i wykrycie zakażenia. PCR ONE jest bezkonkurencyjny pod kątem szybkości i kompleksowości analiz – może rozpoznać do kilkudziesięciu patogenów w ciągu kilkunastu minut od pobrania próbki.

- Uzyskanie ochrony patentowej od amerykańskiego urzędu to kluczowe z punktu widzenia spółki i jej akcjonariuszy wydarzenie, które pozwoli nam chronić naszą technologię na tym kluczowym rynku. Pozytywna decyzja Urzędu Patentowego w USA znacząco przybliży nas do etapu komercjalizacji urządzenia. Pozwala nam jednocześnie liczyć na to, że uda nam się uzyskać patenty na terenie innych państw – komentuje Piotr Garstecki, Prezes Zarządu Scope Fluidics S.A.

Urząd Patentowy Stanów Zjednoczonych Ameryki jako pierwszy udzielił wynalazkowi ochrony patentowej. Spółka oczekuje na potwierdzenie ochrony ze strony kolejnych urzędów – poza USA wnioski o zabezpieczenie patentowe zostały zgłoszone w Europejskim Urzędzie Patentowym oraz w Chinach.

System PCR ONE stanowi odpowiedź na wysokie zapotrzebowanie opracowania metod szybkiej i skutecznej diagnostyki medycznej, w szczególności szpitalnej. Zakażenia szpitalne dotyczą 5-10 proc. wszystkich hospitalizowanych pacjentów i są odpowiedzialne za śmierć blisko 25 proc. z nich. W ramach projektu PCR ONE spółka rozwija obecnie dwa panele dla bakterii będących często przyczyną zakażeń wewnątrzszpitalnych: MRSA (oporne na metycylinę szczepy gronkowca) i Clostridium difficile (beztlenowa bakteria, która w sprzyjających warunkach wywołuje zapalenie jelita grubego). System PCR ONE umożliwia szybkie przeprowadzenie badań przesiewowych pod kątem ww. bakterii, wszystkich pacjentów przyjmowanych do szpitala. Szybka i dokładna identyfikacja patogenu powodującego infekcję jest niezbędna do przeprowadzenia odpowiedniego leczenia i zaprzestania rozprzestrzeniania się zarazków. W przypadku zakażeń bakteriami lekoopornymi, ważne jest by jak najszybciej zareagować i zidentyfikować takiego pacjenta. W przyszłości firma będzie mogła z łatwością rozszerzyć funkcjonalność systemu PCR ONE o nowe panele badań.

System PCR ONE plasuje się na dynamicznie rosnącym rynku diagnostyki molekularnej. Według Markets and Markets globalna wartość tego rynku w roku 2021 wyniesie 10,1 mld dol., co przy obecnej wartości 6,5 mld dol. oznacza średnioroczne tempo wzrostu ponad 9 proc.

Spółka Scope Fluidics w sierpniu 2017 r. zadebiutowała na rynku NewConnect. Wcześniej przeprowadziła ofertę publiczną akcji serii C pozyskując od inwestorów 16,2 mln zł. Celem emisji akcji było pozyskanie środków na sfinansowanie prowadzonych projektów. W szczególności środki zostaną przeznaczone na rozwój systemu PCR ONE i jego przygotowanie do komercjalizacji, która ma nastąpić w połowie 2020 r. Pozostała kwota będzie przeznaczona na rozwój drugiego kluczowego systemu Spółki - BacterOMIC, który jest we wczesnej fazie rozwoju, oraz nowe projekty.

źródło: InnerValue Investor Relations