PL GROUP zaprezentowało aplikację PLCFM®

PL Group, notowana na NewConnect spółka wywodząca się z branży motoryzacyjnej, zaprezentowała, stworzoną na platformie Salesforce, aplikację PLCFM® służącą efektywnemu zarządzaniu flotami pojazdów. W ciągu najbliższych tygodni Grupa przeprowadzi soft-launch dla wybranej grupy odbiorców. Finalna wersja PLCFM® trafi do sprzedaży w II poł. br.

Oprogramowanie PLCFM® będzie zapewniało kompleksowe zarządzanie flotami pojazdów w firmach. System m.in. będzie automatycznie powiadamiał o zbliżających się serwisach mechanicznych i przeglądach, wymianie opon, a także generował raporty online o stanie floty oraz zapewniał pakiet usług assistance, samochody zastępcze i likwidację szkód. Przyczyni się to znacznie do zmniejszenia kosztów związanych z obsługą floty pojazdów, które ponoszą firmy. PLCFM® będzie to pierwsza takiego typu aplikacja na platformie Salesforce.

Zakończyliśmy już etap tworzenia aplikacji PLCFM®. W najbliższych tygodniach przeprowadzimy testy wdrożeniowe dla wybranej grupy odbiorców. Ich feedback będzie niezwykle cenny, gdyż pozwoli nam wyeliminować potencjalne błędy i umożliwi optymalizację platformy względem klienta. Jedną z naszych przewag jest działanie w oparciu o platformę Salesforce, która umożliwia nam prosty model dystrybucji i skalowania. – komentuje Tomasz Gutowski, Członek Rady Nadzorczej PL Group i Business Developer PLCFM®.

Salesforce to, w pełni działająca w chmurze, platforma wspierająca zarządzanie przedsiębiorstwem. Posiada ponad 150 tys. klientów z całego świata. Z rankingu Fortune 100 ok. 88% przedsiębiorstw używa przynajmniej jednej z aplikacji Salesforce.

Jednym z założeń działania naszej Grupy jest angażowanie się w perspektywiczne projekty z obszaru technologii. Przykładem tego jest stworzenie aplikacji PLCFM®. Według ekspertów globalny rynek oprogramowania do zarządzania flotą w najbliższych latach będzie się dynamicznie rozwijał. Zgodnie z raportem Fortune Busineess Insights w 2018 r. był on warty 14,05 mld USD, z kolei w 2026 r. prognozuje się jego wartość na kwotę 46,59 mld USD. – dodaje Sebastian Albin, Prezes Zarządu PL Group.

źródło: InnerValue Investor Relations