NESTMEDIC - Spółka z grupy podpisała kolejną umowę sprzedaży systemu Pregnabit

Medyczne Centrum Telemonitoringu Sp. z o.o., z grupy Nestmedic S.A., rozpoczęło współpracę komercyjną z kolejną publiczną placówką w Polsce. Jest nią Centrum Zdrowia Kobiety i Dziecka im. prof. W. Starzewskiego - Szpital Miejski w Zabrzu, która po zakończonych testach systemu Pregnabit wprowadza go do oferty usług medycznych. To druga umowa sprzedaży ze szpitalem publicznym w Polsce.

Podpisanie umowy zakupu systemu Pregnabit przez Centrum Zdrowia Kobiety i Dziecka im. prof. W. Starzewskiego - Szpital Miejski w Zabrzu poprzedził kilkutygodniowy pilotaż. Rezultatem jest zakup urządzeń teleKTG Pregnabit oraz świadczenie usługi analizy zapisów KTG przez Medyczne Centrum Telemonitoringu, spółkę zależną od Nestmedic S.A. Potwierdza to zainteresowanie placówek medycznych rozwiązaniem oferowanym przez Nestmedic S.A. oraz stopniowy wzrost usług telemedycznych w naszym kraju.

- Słowo innowacyjność to słowo, które definiuje cały projekt dotyczący opieki prenatalnej nad kobietą w ciąży poprzez rozwiązanie telemedyczne Pregnabit, które zastosowała firma Nestmedic. Daje to możliwość ciągłości opieki już poza oddziałem, zarówno w ciąży fizjologicznej, jak i w ciąży powikłanej. To na pewno rozwiązanie nowatorskie, które daje poczucie bezpieczeństwa pacjentce, poprzez możliwość wykonania, co najmniej raz dziennie, kontrolnego badania KTG, oceniającego aktualny stan płodu, jak i czynność skurczową macicy. Jest to jedno z najnowocześniejszych rozwiązań telemedycznych w Polsce oraz w Europie. W momencie kiedy mamy do czynienia z nieprawidłowym zapisem kardiotokograficznym, pacjentka otrzymuje informację drogą SMS lub telefoniczną o konieczności natychmiastowego zgłoszenia się do szpitala. To bardzo dobrze, że jest to innowacyjny produkt polski, oparty na wiedzy i kapitale polskim. Tego typu rozwiązania powinny być bardzo mocno wspierane. Oczywiście marzeniem byłoby gdyby wszystkie oddziały, przynajmniej na terenie województwa śląskiego, ale także całej Polski, mogłyby poprzez ten system poszerzyć opiekę nad ciężarną. Idealnym byłoby gdyby te badania były w pełnym stopniu refundowane przez NFZ, jako ciągłość opieki nad pacjentką w ciąży. Może to jest kwestia przyszłości i dalszego rozwoju telemedycny w Polsce. Myślę, że dalsze plany rozbudowy systemu platformy telemedycznej Pregnabit polegające na oznaczaniu podstawowych parametrów, takich jak ciśnienie krwi u kobiet w ciąży, niezależnie od znaczenia badania kardiotokograficznego, to bardzo ważna informacja nie tylko dla położników pracujących w warunkach szpitalnych i ambulatoryjnych, ale przede wszystkim dla pacjentek. - powiedział dr n. med. MBA Exec. Mariusz Kazimierz Wójtowicz, Prezes Szpitala Miejskiego w Zabrzu sp. z o.o.

Centrum Zdrowia Kobiety i Dziecka im. prof. W. Starzewskiego - Szpital Miejski w Zabrzu jest ważnym centrum diagnostyczno-leczniczym na terenie województwa śląskiego. Liczba hospitalizowanych pacjentów w roku 2018 wyniosła ponad 15 tys., w tym samym roku przyjęto 2140 porodów. Kapituła Programu "Dobre Bo Polskie" przyznała jednostce "Certyfikat Szpitala Przyjaznego Pacjentom". Kapituła wyróżnia certyfikatem szpitale, które wykonują świadczenia szpitalne wysokiej jakości i kreują pozytywne relacje na linii placówka służby zdrowia - pacjent. Centrum Zdrowia Kobiety i Dziecka im. Prof. W. Starzewskiego zostało wyróżnione Dyplomem Lider roku 2016 w ochronie zdrowia w kategorii innowacyjny szpital.

– Kontrakt ze szpitalem w Zabrzu utwierdza nas w przekonaniu, że system Pregnabit adresuje potrzeby współczesnej ochrony zdrowia. To nasze drugie komercyjne wprowadzenie w renomowanym i dynamicznie rozwijającym się szpitalu. Liczymy, że będą kolejne. – twierdzi Patrycja Wizińska-Socha, Prezes Nestmedic S.A.

Dla grupy Nestmedic to drugi ważny kontrakt z publiczną placówką medyczną. Pod koniec listopada 2018 roku Spółka podpisała umowę o współpracy z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym w Białej Podlaskiej.

źródło: InnerValue Investor Relations