MIDVEN chce by model współfinansowania gier pozwolił na wydawanie nawet 5 produkcji rocznie

Notowana na NewConnect Grupa Midven S.A. liczy, że dzięki modelowi współfinansowania gier będzie wydawać około 5 produkcji rocznie. Grupa oprócz rozwijanego współfinansowania będzie odpowiedzialna za przygotowanie wybranych wersji gier na poszczególne platformy – zwłaszcza Nintendo Switch.

Midven zamierza się również rozwijać w oparciu o współfinansowanie produkcji gier na platformy takie jak PC, Xbox, PlayStation czy Nintendo Switch oraz inwestowaniu w spółki samodzielnie zajmujące się produkcją gier.

„Rynek gier w dalszym ciągu ma przed sobą olbrzymi potencjał rozwoju z jednoczesnym wsparciem otoczenia rynkowego. W ostatnim czasie spotkaliśmy się z pokaźną liczbą potencjalnie ciekawych projektów, które mają trudność z realizacją produkcji a nasz model współfinansowania gier może być w tym pomocny. Pozostaje jedynie kwestia doboru odpowiednich partnerów, wytworzenia ciekawego produktu i jego odpowiedniej promocji aby uzyskać satysfakcjonującą sprzedaż.” – powiedział Andrzej Zając, Prezes Zarządu Midven S.A.

Dodatkowo w ramach grupy budowane są kompetencje dzięki którym możliwa będzie ocena poszczególnych projektów czy też prace nad wybranymi wersjami na poszczególne platformy.

„Konsekwentnie staramy się zwiększać kompetencje w branży gamingowej, będąc zarazem gotowym wziąć odpowiedzialność za własne projekty. Dodatkowo bardzo liczymy na synergie w ramach grupy przy realizacji poszczególnych projektów gier.” – dodał Andrzej Zając.

Midven bezpośrednio zamierza także angażować się kapitałowo w wybrane spółki z segmentu gier internetowych. Grupa planuje wspierać takie spółki nie tylko poprzez ich finansowanie ale również wsparcie w zakresie przygotowania i realizacji strategii pozyskania dodatkowego kapitału oraz doprowadzenia do jej upublicznienia na parkiecie giełdowym.

źródło: Midven