MEDAPP przygotowuje się do wejścia na rynek kenijski

MedApp S.A., polska Spółka pracująca nad rozwiązaniami telemedycznymi poinformowała o pozytywnej decyzji Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu dotyczącej udziału Spółki w programie „Polskie Mosty Technologiczne”. W ramach programu MedApp otrzyma dofinansowanie w wysokości 120 tys. zł, które pozwoli Spółce sfinansować niemal wszystkie koszty związane z ekspansją na rynek kenijski. W ramach grantu PAiH będzie również służyć Spółce doradztwem oraz wsparciem merytorycznym odnośnie planowanego wejścia na nowy rynek.

- Wybór naszej Spółki do udziału w Polskich Mostach Technologicznych jest bardzo dużym wyróżnieniem. System telemedyczny CarnaLife oraz pomysł wdrożenia go na bardzo perspektywicznym rynku kenijskim zdobył uznanie ekspertów Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu. Dofinansowanie pozwoli nam zorganizować działalność na miejscu, a wsparcie doradcze specjalistów agencji zagwarantuje profesjonalne i sprawne przeprowadzenie całego procesu. – komentuje Mateusz Kierepka, Prezes Zarządu MedApp S.A.

Umowa zawarta pomiędzy MedApp a PAiH zakłada udział w programie do 6 kwietnia 2020 r. W tym okresie Spółka uzyska wsparcie merytoryczne dot. przeprowadzenia niezbędnych procedur na etapach krajowym oraz zagranicznym, a także otrzyma dofinansowanie na pokrycie kosztów związanych z działaniami bezpośrednio na rynku kenijskim w wysokości 120 tys. zł. Wszystkie koszty związane z przygotowaniem oraz wejściem na wspomniany rynek są szacowane na około 200 tys. zł.

Kenijski rynek zdrowia uchodzi za jeden z najbardziej perspektywicznych rynków pod kątem rozwiązań telemedycznych w Afryce. Według danych Netherlands Enterprise Agency kenijski rynek urządzeń medycznych rósł w ostatnich latach w tempie 9,2 proc. rocznie, a w 2019 roku jego wartość wyniesie według szacunków około 165 milionów dolarów.

- Telemedycyna to dziedzina, która ma bardzo duży potencjał do rozwoju w Kenii. Najbliższe lata będą kluczowe ze względu na trwające obecnie rządowe programy mHealth Act, eHealth Act, Big Four Agenda oraz Vision 2030, które mają za zadanie rozwinąć usługi medyczne w tym kraju, głównie dzięki rozwiązaniom telemedycznym. Według szacunków 80 proc. lekarzy pracuje obecnie w dwóch największych miastach Kenii, gdzie mieszka około 20 proc. Kenijczyków. Ponadto w Kenii, której populacja wynosi prawie 50 mln obywateli pracuje około 5000 lekarzy, a więc wdrożenie rozwiązań telemedycznych jest konieczne, aby rozwinąć w tym kraju sektor usług medycznych. Nasz system CarnaLife, będący kompatybilny z większością urządzeń diagnostycznych, jest odpowiedzią na te potrzeby. – dodaje Mateusz Kierepka.

źródło: InnerValue Investor Relations