KANCELARIA PRAWNA-INKASO WEC pozyskuje kolejne pakiety wierzytelności

Kancelaria Prawna-Inkaso WEC S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect od maja 2015 r., poinformowała o zakupie dwóch pakietów wierzytelności z tytułu dostaw energii będących kontynuacją wcześniejszej informacji o wyborze oferty Spółki jako najkorzystniejszej. Całkowita wartość nominalna tych pakietów wynosi ok. 1,3 mln zł.

Złożona przez Emitenta oferta w ramach postępowania na sprzedaż dwóch pakietów wierzytelności z tytułu dostaw energii została wybrana jako najkorzystniejsza. Łączna wartość nominalna przedmiotowych wierzytelności sięga ok. 1,5 mln zł. Zakup kolejnych pakietów wierzytelności wpisuje się w założenia strategii rozwoju Spółki i stanowi istotny element dywersyfikacji jej przychodów. Kancelaria Prawna-Inkaso WEC S.A. cały czas rozwija wszystkie obszary biznesowe m.in. nabywanie pakietów wierzytelności B2B oraz B2C, obsługę wierzytelności, faktoring oraz świadczenie usług prawnych i doradczych, księgowych i audytorskich poprzez spółki zależne. Zarząd Spółki zamierza dzięki świadczeniu kompleksowych usług przez podmioty wchodzące w skład Grupy Kapitałowej utrzymać wzrost jej wyników finansowych oraz wartości.

„Zakupiony pakiet wierzytelności z sektora energetycznego jest elementem realizacji strategii dywersyfikacji źródeł przychodów. Dążymy do tego, aby obok mniej więcej utrzymujących się na stałym poziomie przychodów z sektora windykacji na zlecenie B2B, coraz większą rolę w naszych przychodach odgrywały usługi finansowe takie jak faktoring z głównym produktem mikrofaktoringiem, pożyczki dla firm oraz właśnie przychody z odzysków pakietów wierzytelności. Na rynku pakietów poruszamy się bardzo ostrożnie i kupujemy te pakiety, co do których jesteśmy pewni odzysków dających zysk. Dążymy do tego, aby w wyniku rocznym Spółki przychody z faktoringu i portfeli przekroczyły 10% jej ogólnych przychodów. Otoczenie rynkowe wymaga analizy każdego pakietu, gdyż nie można przekroczyć progu opłacalności, aby tylko mieć pakiet, bo kończy się to źle nawet w przypadku największych graczy. Nadchodzą trudne czasy, gdzie będą problemy z finansowaniem działalności, ale my jako Spółka jesteśmy na to przygotowani dzięki posiadaniu różnych źródeł przychodów i uniezależnieniu się od finansowania zewnętrznego.” - zaznacza Remigiusz Brzeziński, Prezes Zarządu Spółki Kancelaria Prawna-Inkaso WEC S.A.

Kancelaria Prawna-Inkaso WEC S.A. nabyła również nieprzedawnione wierzytelności o wartości nominalnej wynoszącej blisko 70 tys. zł. Spółka współpracuje już z tym kontrahentem działającym w branży IT, a zakup kolejnego pakietu wierzytelności świadczy o powtarzalności współpracy obu podmiotów. Emitent podpisał także umowę na zakup nieprzedawnionych wierzytelności z tytułu kar za przejazd środkami komunikacji masowej. Całkowita wartość nominalna tego pakietu przekracza 20 tys. zł.

Kancelaria Prawna-Inkaso WEC S.A. przeprowadziła w tym roku z sukcesem emisję akcji serii A4 z zachowaniem prawa poboru dla dotychczasowych Akcjonariuszy i pozyskała z niej ponad 2,47 mln zł. Środki te zostaną wykorzystane do dalszego rozwoju działalności Emitenta w obszarach mikrofaktoringu, zakupu wierzytelności B2B oraz pakietów wierzytelności B2C. Stopa redukcji w zapisie dodatkowym wyniosła 97,78%, a całkowita stopa redukcji w przeprowadzonej emisji sięgnęła 54,83%.

Kancelaria Prawna-Inkaso WEC S.A. specjalizuje się w kompleksowej obsłudze firm z zakresu windykacji i zarządzania wierzytelnościami z sektora B2B. Podstawowym celem Emitenta jest szybkie oraz skuteczne odzyskiwanie należności dla jego klientów. Spółka posiada elastyczną ofertę dla przedsiębiorstw z sektora małych i średnich przedsiębiorstw oraz dla innych podmiotów gospodarczych. Kancelaria Prawna-Inkaso WEC S.A. jest notowana na rynku NewConnect od maja 2015 r., a od września 2016 należy do segmentu NC Focus.

Więcej informacji o spółkach zależnych oraz realizowanych projektach:
Akademia Przedsiębiorcy Inkaso WEC - www.szkoleniawec.pl
Kancelaria Prawna WEC Sroczyński i Wspólnicy Sp.k. - www.wec-law.pl
SME Solutions Sp. o.o. - www.smesolutions.eu
E-wierzyciel.pl Sp. z o.o. - www.gielda-dlugow.net
Kancelaria Biegłych Rewidentów WEC Witczak i Wspólnicy - www.rewidenciwec.pl

źródło: Kancelaria Prawna-Inkaso WEC