INNO-GENE zwiększa udziały w Central Europe Genomics Center do 41%

Inno-Gene S.A. – notowana na NewConnect Grupa działająca w obszarach diagnostyki genetycznej oraz bioinformatyki – objęła nowe udziały w spółce stowarzyszonej Central Europe Genomics Center (CEGC). W wyniku transakcji udziały Inno-Gene w CEGC, które zrealizuje wartą ponad 63 mln zł część projektu Genomiczna Mapa Polski, wzrosły z 26,5% do 41,1%.

Na mocy wcześniejszego porozumienia, Spółka objęła 34 nowoutworzone udziały w podwyższonym kapitale zakładowym CEGC.

- To świetna wiadomość dla naszej Grupy. Objęcie nowych udziałów w CEGC stanowi potężną wartość dodaną dla Akcjonariuszy Inno-Gene. Liczymy, że CEGC osiągnie pierwsze przychody z realizacji projektu Genomiczna Mapa Polski jeszcze w IV kwartale br. – komentuje Jacek Wojciechowicz, Prezes Zarządu Inno-Gene S.A.

CEGC w ramach realizowanego projektu Genomiczna Mapa Polski wykona 5 tys. sekwencjonowań całogenomowych mieszkańców Polski oraz utworzy na ich podstawie kilka innowacyjnych na skalę światową narzędzi bioinformatycznych do analizy danych. Wartość części projektu, którą zrealizuje CEGC, wyniesie ponad 63,3 mln zł.

Z kolei należące do Grupy Inno-Gene Centrum Badań DNA, dzięki udziałowi w konsorcjum realizującym projekt Genomiczna Mapa Polski, będzie mogło komercyjnie wykorzystać powstałą infrastrukturę i narzędzia bioinformatyczne, a także będzie miało możliwość wzięcia udziału we wszystkich komercyjnych przedsięwzięciach powstałych na bazie infrastruktury wytworzonej w ramach projektu.

- Głęboko wierzę, że dzięki wygranej w przetargu staniemy się jednym z liderów branży bioinformatyki w regionie. Możliwość komercyjnego wykorzystania powstałych w ramach projektu rozwiązań oraz baz danych otwiera przed nami ogromne możliwości – podsumowuje Jacek Wojciechowicz, Prezes Zarządu Inno-Gene S.A. oraz Prezes Zarządu Centrum Badań DNA.

źródło: InnerValue Investor Relations