INFOSCAN - ScanLink Medical w grudniu 2018 r. przeprowadzi pierwsze badania bezdechu sennego

Firma telemedyczna Infoscan S.A. utworzyła spółkę zależną, ScanLink Medical, w której będzie prowadzony podmiot leczniczy specjalizujący się w diagnostyce zaburzeń oddychania podczas snu. Władze giełdowej firmy oczekują, że status podmiotu leczniczego zostanie uzyskany w ciągu najbliższych tygodni i wówczas ScanLink Medical przeprowadzi pierwsze badania.

Dzięki założeniu spółki zależnej Grupa Infoscan zaoferuje na polskim rynku nową usługę. Dotychczas za pomocą urządzenia MED Recorder oferowała możliwość zdalnej diagnostyki bezdechu sennego i opis techniczny badania. Aspekt medyczny pozostawał w gestii lekarza, który opiekował się pacjentem. W odpowiedzi na potrzeby partnerów Grupa będzie dostarczała teraz kompleksową usługę wraz z opisem medycznym i kompleksową poradą dla pacjenta w zakresie dalszego leczenia.

Nowy model ma ułatwić współpracę z klinikami medycznymi oraz producentami sprzętu do terapii. W tym zakresie spółka podpisała już dwa listy intencyjne z firmą ResMed Polska i kliniką Dentalux. Pierwszy z partnerów Infoscanu wchodzi w skład grupy kapitałowej ResMed Inc, globalnego producenta wyrobów medycznych do terapii zaburzeń oddychania podczas snu.

Z kolei Dentalux zajmuje się świadczeniem usług stomatologicznych. Dentyści coraz częściej interesują się leczeniem bezdechu sennego u swoich pacjentów m.in. ze względu na takie przypadłości jak bruksizm, zaburzenia stawu skroniowo-żuchwowego, ubytki nie próchnicowe oraz przyszyjkowe. – W drugim i trzecim kwartale prowadziliśmy szereg rozmów z podmiotami zajmującymi się leczeniem bezdechu sennego oraz chrapania. W efekcie zdecydowaliśmy się zmodyfikować model działania na polskim rynku i zaproponować nową usługę, która już teraz spotyka się z dużym zainteresowaniem. Spodziewamy się, że w najbliższym czasie podpiszemy pierwsze umowy z klinikami medycznymi, a pierwsze badania w ramach nowego modelu uda się przeprowadzić już w najbliższym miesiącu. W przyszłym roku spodziewamy się znaczącego strumienia przychodów z tej działalności – twierdzi Tomasz Nowowiejski, Członek Zarządu Infoscan oraz Scan Link Medical.

źródło: InnerValue Investor Relations