BORUTA ZACHEM - Ruszają zapisy na akcje w ramach wykonania prawa poboru

We wtorek 30 lipca rozpoczynają się zapisy na akcje spółki notowanej na NewConnect - Boruty Zachem. Inwestorzy, w ramach prawa poboru i zapisów dodatkowych, będą mogli dokonywać zapisów do 13 sierpnia 2019 r. Cena emisyjna została ustalona na 0,20 zł za akcję. Z emisji nowych akcji Spółka planuje pozyskać ok. 10,6 mln zł, które zamierza przeznaczyć m.in. na zwiększenie kapitału obrotowego, w związku ze wzrostem skali działalności firmy Laboratorium Naturella oraz na inwestycję w nowoczesne Centrum R&D.

Oferta publiczna obejmuje nie więcej niż 52.915.030 akcji zwykłych serii E. Emisja odbywa się na zasadach prawa pierwszeństwa dotychczasowych akcjonariuszy do objęcia nowych akcji. Oferującym akcje jest Dom Maklerski INC S.A. Doradcą finansowym Spółki jest Partners & Ventures Sp. z o.o.

- Mamy jasno sprecyzowany plan rozwoju spółki. Realizacja celów emisyjnych pozwoli nam wejść w fazę dynamicznie rosnącego, innowacyjnego przedsiębiorstwa o stabilnej pozycji rynkowej, wyspecjalizowanego w eko-produkcji. Działamy w bardzo perspektywicznej branży, gdzie segment produktów naturalnych ma bardzo duży potencjał. Chcemy to w pełni wykorzystać – powiedział Marcin Pawlikowski, Wiceprezes Zarządu Boruta-Zachem S.A.

Boruta Zachem planuje wykorzystać pozyskane środki w następujący sposób, poprzez:
- zasilenie kapitału obrotowego Spółki, zwiększanie wolumenu sprzedaży, dywersyfikację portfela odbiorców i produktów firmy;
- podwyższenie kapitału w Laboratorium Naturella Sp. z o.o., który zostanie m. in. przeznaczony na wkład własny do projektów unijnych realizowanych przez firmę (budowa Centrum R&D);
- zwiększenie inwestycji w InventionBio Sp. z o.o.

Środki pozyskane z emisji akcji zostaną przeznaczone na dalszy dynamiczny rozwój firmy w obszarze ekologicznej produkcji i biotechnologii. Zamiarem Spółki jest popularyzacja naturalnych kosmetyków i środków czystości pod markami OnlyBio i OnlyEco, rozwój oferty produktowej oraz zwiększenie wolumenów sprzedaży. Zwiększenie skali działalności Boruty Zachem będzie możliwe również dzięki budowie nowoczesnego Centrum Badawczo-Rozwojowego w firmie Laboratorium Naturella. Celem utworzenia Centrum będzie realizacja prac badawczych w obszarze naturalnych kosmetyków pielęgnacyjnych oraz kosmetyków do higieny, których innowacyjny skład zapewni wysoki stopień bezpieczeństwa w stosowaniu. Wartość zaplanowanych nakładów inwestycyjnych związanych z budową Centrum wynosi ok. 11 mln zł. Na ten cel Laboratorium Naturella otrzymała blisko 5,5 mln zł dofinansowania ze środków Unii Europejskiej. Część kwoty pozyskanej w ramach emisji akcji ma posłużyć jako wkład własny do projektu. Spółka zamierza też zwiększyć inwestycję w firmę InventionBio Sp. z o.o. Podstawowym obszarem działalności firmy InventionBio są badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii. InventionBio to firma z wysokim potencjałem na bycie największą w Polsce biorafinerią. Misją firmy jest zoptymalizować produkcję biosurfaktantów i całkowicie zastąpić nimi surfaktanty chemiczne.

źródło: InnerValue Investor Relations